DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 89     <-- 89 -->        PDF

c/tfekcol&g


U SPOMEN PROF.


Iz čehoslovačkih šumarskih listova saznali
smo da je prošle godine umro u 82.
godini života zaslužni naučni radnik i istaknuti
šumarski pedagog profesor ing.
dr h. c, Rudolf Haša.


Smrću profesora Kaše izgubilo je srednjoevropsko
šumarstvo snažnog pobornika
unapređenja šumarske nastave i nauke.
Čehoslovačko šumarstvo izgubilo je pionira
i organizatora svoje visokoškolske šumarske
nastave, u kojoj je prof. Kaša jasno
zacrtao pravac povezivanja ekoloških
i bioloških osnova šumskog gospodarenja
s ekonomskim i tehničkim momentima.


Prof. Haša rodio se 1881. g. u Kunovicama
u Moravskoj. Šumarstvo je studirao
na Visokoj školi za kulturu tla u Beču,
gdje je diplomirao 1903. g. Nakon nekoliko
godina rada u praksi postao je nastavnik
Šumarske škole u Pisku, gdje je predavao
Dentrometriju i još nekoliko predmeta. G.
1912. položio je u Beču doktorat iz Šumarske
ekonomike. Bio je prvi češki doktor iz
te oblasti nauke. Iza prvog svjetskog rata
bio je organizator Srednje šumarske škole
u Banskoj Šćavnici. G. 1920. imenovan je
redovnim profesorom iz Uređivanja šuma,
Procjene vrijednosti šuma, Dendrometrije
i Šumarske geodezije na novo osnovanoj
Visokoj poljoprivrednoj školi u Brnu. Ondje
je prof Haša razvio veliku aktivnost
izgrađujući Šumarski fakultet. Bio je više
puta rektor Visoke poljoprivredne škole i
dekan Šumarskog fakulteta. Radio je neumorno
na razvoju tih ustanova sve do odlaska
u penziju 1951. g.


Naučna djelatnost prof. Haše bila je
vrlo bogata i raznovrsna. Poznati su njegovi
radovi o uređivanju šuma (1925), terminološke
studije iz uređivanja šuma
(1928), studije o ostvarenju ekonomskog
načela i načela gospodarske potrajnosti
(1929) i dr. Njegova studija »Uređivanje
šuma i njegov odnos prema proizvodnji
šuma objavljena je u Šumarskom listu
1927. Posebnu brigu posvetio je ocjeni rada
poznatih uređivača, kao što su to bili:


H. E. Biolley (1931), O. Eberbach,
A. T i c h y, L. N i m b u r s k i i dr. U penziji
nastavio je radom, te je napisao historijat
Šumarskog fakulteta u Brnu i njegovog
šumskog dobra.
Prof. Haša stajao je uvijek na čelu akcija
savremenog rješavanja praktičkih
problema iz oblasti šumskog gospodarenja,
zbog čega je uživao veliko poštovanje među
čehoslovačkim šumarima.


DR RUDOLFA HAŠE


Pedagoškom radu posvetio je prof. Haša
velik dio svog života. Njegovom zaslugcm
došlo je u planu šumarskog studija do
punog izražaja povezivanje teorije s praktičnim
radom. U planu nastave pravilno je
postavio proporcije između pomoćnih i
stručnih predmeta. Njegovim nastojanjem
osnovano je u okolišu Brna Fakultetsko
šumsko dobro. Kao dugogodišnji predsjednik
Odbora za fakultetske šume živo se
zalagao za unapređenje Fakultetskog šumskog
dobra, tako da se ono razvilo u naučni
i nastavni objekt svjetskog glasa:
Brojne šumarske ekskurzije iz velikog dijela
Evrope posjećivale su taj objekt. I iz
Jugoslavije dolazile su češće onamo ekskurzije
nastavnika i studenata šumarstva
i bile uvijek veličajno primljene.


Prof. Haša gajio je veze s mnogim stranim
stručnjacima. Izvodio je ekskurzije
studenata u strane zemlje. Jednu takvu
uzorno organiziranu ekskurziju izveo je>
sa prof. O p 1 e t a 1 o m i prof. Konše1
o m, g. 1927. u šume Jugoslavije.


Zaslugom prof. Haše bile su između
dva rata organizirane brojne razmjene
studenata šumarstva iz raznih evropskih
zemalja. Na Brnskom Fakultetskom šumskom
dobru vršili su praksu studenti iz
Bugarske, Jugoslavije, Poljske, Rumunjske,
Njemačke, Švicarske i dr. Brigu o tim
praksama vodio je lično prof. Haša. I
mnogi naši stručnjaci učestvovali su na
tim praksama i obilno se koristili dostignućima
Brnskog Šumarskog fakulteta. Oko
prof. Haše okupljali su se mladi šumarski
stručnjaci iz raznih narodnosti Evrope, ali
u tome vazda ozbiljnom i šutljivom Mora
vcu kucalo je veliko i toplo slavensko
srce. Kod njega su nalazili utočište i Rusi
i Poljaci i Bugari, a Jugoslavene je prof.
Haša posebno zadužio svojim naročitim
simpatijama.


Zasluge prof. Haše naročito su velike u
tome što je od Brnskog Šumarskog fakulteta
pomogao izgraditi modernu šumarsku
ustanovu, čije su kvalitete, i s obzirom na
kadar i s obzirom na postignute rezultate,
poznate daleko izvan granica Čehoslovačke.


Prof. Haša bio je u svojoj solidnosti,
marljivosti i čestitosti nedostiživ. Bio je
markantna ličnost za cijelo područje Srednje
Evrope. Služio je i služit će primjerom
i uzorom. Neka mu je slava!


Prof. dr M. Anić


451