DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 87     <-- 87 -->        PDF

široko-krošnjatog čempresa, ali dimenzijama
znatno slabija, jer se nalaize u teškom
kamenjaru. Po izgledu može se ocijeniti
starost od preko 50 godina.


Kako bi se mogao pratiti daljnji razvoj
poprečnog presjeka grana izvršio sarn 1.
IX 1963. god., zajedno s tag. A. Toma s evićeim,
mjerenja nekih dimenzija koja
nadi pristupačnosti objavljujem, ovdje. Ti
se podaci nalaze u priloženom iskaza. Mjerenja
su izviršena na jedinom stablu kod
crkvice (stablo br. 1) i na stablu kad kuće
br. 114. (stablo br. 2).


Debljina stabala na 1,30 met. određena
je imjtarenjem opsega, a opseg je ´mjeren
i na mjestu gdje se nalaze mjerene grane
na stablu br. 1 (stupac u iskazu ipod B)
i opseg grana (pod Ea). Na stablu br. 2
mjerena je visina samo jednie, najniže grane,
a ostalih nije jer su to ina tim dijelovima
stabla najniže grane a> položene su
nešto više nego grana br. 2. Na stablu br.
2 nije mjeren ni opseg debla na motestu


tždeuM&ene &i}e&ti


PRVI SASTANAK UPRAVNOG ODBORA
SAVEZA SDH-e IZABRANOG NA 83.
REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI
SAVEZA ŠDH-e U LIPNJU 1964.


Sastanak je održan u Zagrebu dne 2.
VII 1964 godine s ovim. dnevnim redom:


1. Konstituiranje Upravnog odbora
2. Neposredni zadaci U.O.
3. Razno
Predsjedavao je novoizabrani (predsjednik
Potočić đr
Zvonko.
Upravni odbor se konstituirao ovako:


1. Potpredsjednici: Hajdin inž. Žarko i
i Čop inž. Bogumil
2. Tajnik: Zivković inž. Vilim
3.
Urednik Šumarslkog lista: Potočić dr
Zvonko
5. Blagajnik: Bajić inž. Viktor
Zaključeno je nadalje, da svi članovi
Upravnog odbora prionu izvršenju zadataika
ikoji će biti definirani zaključcima
održane godišnje skupštine a prije svega
da se oživi rad na terenu i da se sprovedu
odluke skupštine o promjeni naslova Saveza.


Cv.


gdje se nalaze mjerene grane, jer svaka grana
izlazi iz debla s jakom prema dolje
položenom izraslinom, »bradom«. Na stablu
br. 1 za određivanje poprečnog presjeka
grane mjerenja su vršena na 15 i 30 om
od debla, a na stablu br. 2 samo na udaljenosti
od 50 cm (podaci pod D). Na tim
mjestima mjeren je opseg grane (pod Ea),
a iz opsega izračunat je srednji promjer
(pod Eb). Pored opsega mjeren je, milimetarskom
promjerkom — »šublerom«. najmanji
i najveći promjer (pod Fa i Fb). U
iskazu se nalaz:! i vrijednost omjera Fb:
Fa (pod G), a koji na ovim Stablima iznosi
do 1,5.


Ovom prikazu dodajem saopćenje ing.


D. Jedlovskog, da se na desetgodišnjim
stabalcima koja su uzgojena iz sjemena
Rossiellijeva čempresa nisu magle primijetiti
nikakve razlike u poprečnim dimenzijama
grana tj. one se ne razlikuju od grana
»običnih« čempresa.
O.
Piškorić
2. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA
SAVEZA SDH-e
Sjednica je održana dne 10. IX 1964. s
ovim dnevnim redom:


1.
Datuim održavan ja, mjesto, pripreme
i sadržaj rađa I Plenuma Saveza.
2.
BET Savezno skijaško natjecanje radnika
šumarstva drvne industrije i
lovstva Jugoslavije.
3.
Informacija o predradnjama .za popravak
(izmjena) krova zgrade Saveza
i odobrenje fin. siredstava.
4. Razno.
Zaključeno je međutim ovo:
Plenum 6e se održati 10. X 1964. na
S´trmcu kraj N. Gradiške s ovim dnevnim
redom: Izvještaj U.O. o radu Saveza između
dva Plenuma, izvjieštaj blagajnika, izvještaj
Nadzornog odbora, smjernice za
budući rad, prijedlog proračuna prihoda
i rashoda Saveza za 1965. godinu, Razmatranje,
i stav Saveza po nacrtu Zakona o
izmjenama i đopunam Osnovnog zakona


o šumama, Diskusija i Savjetovanje o problemu
šteta od visoke divljači.
Organizator III Saveznog skijaškog natjecanja
bit će Savez ŠDH-e a predsjednik
i tajnik će na terenu prikupiti potrebna financijska
sredstva za takmičenje.


449