DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 85     <-- 85 -->        PDF

ra, to su neki dijelovi izdvojeni kao uže
turističko područje gdje je zabranjeno
smolarenje, a neke je dijelove stavio pod
zaštitu Konzervatorski zavod za zaštitu
prirode (kao npr. dio borovih šuma kod
Sv. Nedjelje).


Posebnu pažnju zaslužuje Šćedro ,
malen otok udaljen 2 milje od Zavale na
toku Hvaru a 14 milja od mjesta Hvar.
Na Šćedro smo se prevezli brodom šumarije.
Vozeći se imali smo priliku vidjeti
veći dio otoka Hvara s njegove jugozapadne
strane.


Šćedro zaprema površinu od oko 8 km2
od čega otpada na privatni posjed oko 2
km2, a ostalo je pod upravom šumarije.
Na površini od oko 400 ha nalazi se veoma
lijepa šuma alepskog bora koja je nastala
prirodnim iputem poslije požara godine
1922, Na ostalom dijelu prevladava dobro
sklopljena makija.


Godine 1952. započeti su uređajni radovi
na izradi gospodarske osnove. Izvršeno
je unutrašnje razdjeljenje, snimljene
su privatne čestice, izvršen opis sastojina
i utvrđena je drvna masa. Trasirano
je 12,5 km prosjeka kojima je čitava površina
razdijeljena na 14 odjela. Slijedeće
godine izvedene su i prosjeke, dok je osnova
završena godine 1958. Na površini od
oko 100 ha izvršena je godine 1954. sjetva
alepskog bora tako da je prethodno


paljena oskudna maki^ska vegetacija. Uspjeh
je mjestimično bio vrlo dobar.
Sa Šćedra smo se rastajali poželjevši
da se ponovno ovdje nađemo.


Na povratku u Zagreb obišli smo hidrocentralu
Peruč u i pošumljavanja
koja ,su vršena na sabirnom području brane
i jezera. Izvodi ih šumarija Sinj vrlo
dobrim uspjehom.


Program terenske nastave iziskivao je
mnogo napora od svakog učesnika, ali Je
do kraja izvršen veoma uspješno i na opće
zadovoljstvo. Za takav uspjeh može
se zahvaliti zalaganju svakog nastavnika
i studenta te drugova direktora i upravitelja
na terenu koji su nam na svojim područjima
pružili sve što su mogli (ing.


B. Regen t direktor Zavoda za kontrolu
šumskog sjemena na Rijeci, ing. S. Ju ri
š i ć, direktor Nacionalnog parka Paklenica,
ing. B. Tkalčić , direktor Šumskog
gospodarstva Zadar, ing. D. Prgin ,
direktor Šumskog gospodarstva Šibenik,
ing. I. Č o 1 o v i ć, direktor Šumskog gospodarstva
Split. ing. D. Žeravica, direktor
Srednje šumarske škole u Splitu i
ing. B. Bićanić , upravitelj Šumarije
Hvar).
Poslije 10 dana napornog putovanja
vratili smo se u Zagreb uvjereni da je program
terenske nastave i u ovoj oblasti naših
šuma s uspjehom završen.


Š. Meštrović