DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 84     <-- 84 -->        PDF

ovu šumu, onda će sve to zajedno činiti tar koje je vršeno pošumljivainje različikompleks
od preko 300 ha borovih šutma. tim vrstama kao čempresom, primorskim


Iz Splita nas je put vodio na područje: borom i alepsktm borom. Ovdje smo prešumarije
Hvar . Tamo smo uz poimoć i
ii gledali smolarenje koje se iprovodi već vistručno
tumačenje ing. B. Bićanić ai se godina u režiji šumarije Hvar. Alepobišli
Paklene otoke, a među njima posebskj
bor je ovdje vrlo produktivan i daje


no Palmižan . Zatim smo obišli pun-godišnje oko 1.5 kg smole po jednoj
tu Pelegrin gdje se nalaze prirodne sasto-bjeljenici.
jine alepsikog bora. Do punte Pelegri n :S obzirom da je čitavo područje šuma


prošli smo kroz veoma gustu makiju unurije
Hvar eminentno turističkog karakte
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 85     <-- 85 -->        PDF

ra, to su neki dijelovi izdvojeni kao uže
turističko područje gdje je zabranjeno
smolarenje, a neke je dijelove stavio pod
zaštitu Konzervatorski zavod za zaštitu
prirode (kao npr. dio borovih šuma kod
Sv. Nedjelje).


Posebnu pažnju zaslužuje Šćedro ,
malen otok udaljen 2 milje od Zavale na
toku Hvaru a 14 milja od mjesta Hvar.
Na Šćedro smo se prevezli brodom šumarije.
Vozeći se imali smo priliku vidjeti
veći dio otoka Hvara s njegove jugozapadne
strane.


Šćedro zaprema površinu od oko 8 km2
od čega otpada na privatni posjed oko 2
km2, a ostalo je pod upravom šumarije.
Na površini od oko 400 ha nalazi se veoma
lijepa šuma alepskog bora koja je nastala
prirodnim iputem poslije požara godine
1922, Na ostalom dijelu prevladava dobro
sklopljena makija.


Godine 1952. započeti su uređajni radovi
na izradi gospodarske osnove. Izvršeno
je unutrašnje razdjeljenje, snimljene
su privatne čestice, izvršen opis sastojina
i utvrđena je drvna masa. Trasirano
je 12,5 km prosjeka kojima je čitava površina
razdijeljena na 14 odjela. Slijedeće
godine izvedene su i prosjeke, dok je osnova
završena godine 1958. Na površini od
oko 100 ha izvršena je godine 1954. sjetva
alepskog bora tako da je prethodno


paljena oskudna maki^ska vegetacija. Uspjeh
je mjestimično bio vrlo dobar.
Sa Šćedra smo se rastajali poželjevši
da se ponovno ovdje nađemo.


Na povratku u Zagreb obišli smo hidrocentralu
Peruč u i pošumljavanja
koja ,su vršena na sabirnom području brane
i jezera. Izvodi ih šumarija Sinj vrlo
dobrim uspjehom.


Program terenske nastave iziskivao je
mnogo napora od svakog učesnika, ali Je
do kraja izvršen veoma uspješno i na opće
zadovoljstvo. Za takav uspjeh može
se zahvaliti zalaganju svakog nastavnika
i studenta te drugova direktora i upravitelja
na terenu koji su nam na svojim područjima
pružili sve što su mogli (ing.


B. Regen t direktor Zavoda za kontrolu
šumskog sjemena na Rijeci, ing. S. Ju ri
š i ć, direktor Nacionalnog parka Paklenica,
ing. B. Tkalčić , direktor Šumskog
gospodarstva Zadar, ing. D. Prgin ,
direktor Šumskog gospodarstva Šibenik,
ing. I. Č o 1 o v i ć, direktor Šumskog gospodarstva
Split. ing. D. Žeravica, direktor
Srednje šumarske škole u Splitu i
ing. B. Bićanić , upravitelj Šumarije
Hvar).
Poslije 10 dana napornog putovanja
vratili smo se u Zagreb uvjereni da je program
terenske nastave i u ovoj oblasti naših
šuma s uspjehom završen.


Š. Meštrović
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 86     <-- 86 -->        PDF

cSaopćenja


NOVOPRONADENI ČEMPRESI S JAJOLIKIM
PRESJEKOM GRANA


U Šumarskom listu br. 4—1954. objavljen
je prikaz ing. D. Jedlovsfcog »Interesantan
primjerak čempresa na Hvaru«
u kojem su opisane neke neobične morfološke
osobine jednog stabla čempresa koje
s nalazi u vrtu hvarskog samostana´ (tzv.
Rosselli-jev čempres). Jedna od posebnih
morfoloških osobina tog čempresa je pljosnatast
grana koja se kod nekih očituje
u odnosu između širine i visine .poprečnog
presjeka u vrijednosti i do 1 : 6,25. Jedlovski
je konstatirao još dva stabla s hi^
postatičkim granama, ali manije izrazitim
nego na Rossellijevu čempresu.


1963. godine u selu Donje Sitno kod
Splita opazio sam ispred kuće obitelji Mihanović
(kbr. 114) stablo čempresa na ko


jem dio (nižih) grana ima haposttatičfcu
građu iako u manjoj mjeri mego iRlossekV
jev čempres. Prema kazivanju atanovnika
ispred ove i susjednih kuća bilo je posađeno
više čempresa, koji su, međutim posječeni
radi proširenja puta. Ta au stabla bila
posađena, kako reče jedan stariji stanovnik
tog sela, u doba, kada se gradila orkva
u selu, a to znači, kako je zapisano na
crkvi, oko 1905. godine. Ovo stablo je široko-
krošnja tog čempresa (C. s. var. horizonitalis),
visoko do 20 -metara, a promjera
na 1,30 met. 64 om.


Kod crkvice poviše ove .kuće nalazi se
nekoliko čempresa koji imaju također hipositatski
građene grane. To su isto stabla


ISKAZ PODATAKA O GRANAMA


A B Ca Cb D Ea Eb Fa Fb G Napomene
Stablo kod Crkvice. Opseg na 1,30 m 78 cm


1.
159 84 27 15 13 4,4 2,5 1,8 1,37 Promjer debla jači! je u
30 12 3,8 2.1 2,0 1,07 visini grana nego u 1,30
170
84 27 15 20 6,0 4.9 4,0 1,24 radi »brada« grana.
30 19 6,0 4,5 3,5 1,29


3.
189 82 26 15 19 6.0 4,2 3.4 1,24
30 17 5,4 4,3 3,2 1,34
4.
208 77 25 15 19 6.0 4,8 3.5 1,37
30 18 5,7 4,1 3,5 1,17
Stablo kod kuće br. 114. (Mihanovića), opseg na 1,30 m 200 cm tj. promjer 64 cm,
a visina cea 20 met.


la — — — 50 40 12,7 11,6 8.3 1,39 Opseg debla u visini
lc —. — — 50 39 12,5 11,8 8.0 1,47 grana nije bilo moguće
ld — — — 50 32 10,2 8,9 7,2 1,22 mjeriti radi nepravilno


2. 232 — —
50 51 16,2 15,3 10,6 1,51 sti debla odnosno »bra3.
— — —
50 44 14,0 14,1 9,2 1,53 da« grana. »Brade« gra4.
50 38 12,1 10,6 8,4 1,26 na na ovom stablu mnogo
jače nego kod crkvice.
LEGENDA: St upac
A 02 načuj e redi li bro i srar


stupac B označuje visinu grane u cm od tla,
stupac Ca označuje opseg debla u crn,
stupac Cb označuje promjer debla u cm,
stupac D udaljenost mjesta mjerenja grane debla,
stupac Ea označuje mjereni opseg grane u cm,
stupac Eb označuje srednji promjer grame u cm,
stupac Fa1 označuje uzdužnu os presjeka´ grane u cm,
stupac Fb označuje poprečnu os presjeka grane u ran,
stupac G prikazuje vrijednost omjera između uzdužne i poprečne


osi presjeka grane.