DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 77     <-- 77 -->        PDF

?g Attucne oadla»e


TERENSKA NASTAVA STUDENATA ZAGREBAČKOG ŠUMARSKOG FAKULTETA
Ü OBLASTI PRIMORSKIH SUMA


U mjesecu svibnju svake godine studenti
VTTI semestra šumsko-gospodarskog smjera
Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagirebu
imaju obaveznu terensku školsku nastavu
u oblasti »Primorskih šuma«. Ove
je godine takva nastava održana od 11. do


21. maja. Od nastavnoga i pomoćno-nastavnog
osoblja na terenskoj nastavi sudjelovali
su: prof, dr N. Neidhardt
(dekan), prof, dr D. Klepac, prof, dr
M. Plavšić, prof, dr B. Emrović, viši
predavač ing. A. H o r v a t, asistenti ing.
U. Go 1 u b o v i ć, ing. A. Tomašević i
ing. Š. M e š t r o v ić. Organizaciju ove terenske
´nastave izvršio je Zavod za uređivanje
šuma.
m


odmoriti u ovom krasnom šumskom ambijentu.
Nitko više ne pomišlja na eksploataciju
drvne mase u toj sastojim nego
na iskorižćavanje ljepote i užitka koje taj
kraj pruža za odmor i razonodu. To je izrazit
primjer promjene cilja gospodarenja.
Gospodarska šuma je ovdje dobila posve
turističko-rekreativni karakter. Njezina
je važnost još veća kad se ima. u vidu da
je cijeli Gorski kotar proglašen rekreativnim
područjem.


Grobničko polje smješteno na jugozapadnoj
strani velebitskog masiva na oko
300 m nadmorske visine, bilo je naš slijedeći
objekt. Nastalo je u postglacijalno
doba i predstavlja dno nekadašnjeg gla-


SI. 1. Studenti VIII semestra šumsko-gospodarskog smjera na
jednoj od mnogobrojnih terenskih nastava. Foto: Borzan.


Spomenut ćemo samo najvažnije objekte
gdje je izvršena terenska nastava.


Prvi objekt gdje smo se zaustavili bio
Je »iKender« (Šuimairilja Delnice). Vrlo
lijepa sastojina jele i smreke koja
se — zahvaljujući svijesti i besprijekornoj
ljubavi stručnjaka ovog kraja
za šumu — sačuvala i pored toga što je
u neposrednoj blizini moderne pilane i
auto-^puta. Danas je to rekreativni objekt
grada Delnioe i svih ljudi koji se žele


cijalnog jezera, metamorfozirano djelovanjem
prirodnih faktora počevši od isušenja
(nastalog probojem vode u more —
stvaranjem Rječine) pa do danas. Kultura
crnog bora stara oko 70 god. gdje smo se
zaustavili jiedna je od rijetkih ostataka
radova na pošumljavanju ovoga polja.
Pokusi s topolama nisu dali željtene rezultate,
a vrlo slab iuspj,eh pokazao je i voćnjak
podignut prije petnaest godina. Tako
je ovo šljunkovito, siromašno i vrlo