DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1964 str. 75     <-- 75 -->        PDF

gdje fe jest pokazatelj punodrvnosti stabala, koji. kao i fn ne ovisi o visini,
b
K je koeficijent koji kao i možemo uzeti da je konstantan za razne vrste
a
drveća.
Kontrola pouzdanosti formule (la) i utvrđivanje konkretne veličine koeficijenta
K nađeni su ovako:


Po Standardnim tablicama prof. N. V. Tret´jakova mogu se izračunati oblikovisine
(Hfi,3), koje odgoaraju visinama sastojina. Ako veličine Hfi,3 pri visini
od 20 m izrazimo relativnom veličinom 100, a pri drugim visinama — u procentima
od veličine Hfi,3 kod visine od 20 m, onda ćemo dobiti niz relativnih
značenja za Hfi,3 (vidi tablicu I).


Relativne oblikovisine raz. vrsta drv. u procentima
Tab. I.


Visina m Bor Omorika Breza Jasika SREDNJE


10 57 56 58 56 56,9
15 78 78 79 78 78,3
20 100 100 100 100 100,0
25 122 122 122 122 122,0
30 143 144 145 142 143,7


Iz ove se tablice vidi, da su pri jednakim visinama, relativne visine za razne
vrste drveća veoma blizu jedne drugima, pa se radi toga ta opća veza može slobodno
prikazati jednadžbom:


20


Hfi,s = 0,0435 Hfi,3 (H — 3) (2)


20


gdje Hfi,3 znači oblikovisine pri visini od 20 m
Te veličine ovise samo o punodrvnosti stabala, jer je visina stalna. Označiv


20


izraz 0,0435Hfi,3 sa f — dobivamo:
Hfi,3 = (H + 3) f


a odatle:
V = gi,3Hfi,3 = gi,3(H + 3) f (2a)
Formula (2a) podudara se s formulom (la) kad je fe = f i K = 3. Na taj


se način može neosporno uzeti da je za razne vrste drveća veličina koeficijenta
K konstantna i jednaka 3, a pokazatelj fe, koji karakterizira punodrvnost stabala,
ne ovisi o visini, jer je ff. =f. Prema tome, konačno dobivamo slijedeće
formule za određivanje empiričkog obličnog broja:


V
fe = (3)
(H + 3)gi,3
ili:
Hfl,3
(3a)


H + 3