DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 90     <-- 90 -->        PDF

U redakciji časopisa »Narodni šumar« Sarajevo, Maršala Tita ulica 5
izašla je iz štampe knjiga (brošura´):


Uloga i mjesto fitocenologije
u savremenoj šumarskoj praksi


U ovoj knjizi nalaze se referati i diskusija Savjetovanja jugoslovenskih
fitocenologa i šumara uzgajivača o temi savremene primjene
fitocenologije u šumarskoj nauci i praksi. Osim značajnih priloga koje
su dali brojni učesnici savjetovanja (M. Anić, M. Glišić, J. Miklavžić,


P. Fukarek, D. Colić, H. Em, V. Tregubov, M. Jamković, S. Bertović,
B. Jovanović, T. Bunuševac, D. Bura, V. Mišić, T. Nikolovski, M. Gajić,
M. Popovic, M. Wraber, M. Dražić, Ž. Kosir i J. Horvat) u knjizi se
nalazi i prvi fitocenološki rad o našim šumama pokojnog profesora I.
Horvata, pregledi dosadašnjih fitocenoloških istraživanja i kartiranja
u svim našim republikama, te kompletna bibliografija. svih biljnogeografskih
i finocenološkib radova koji obrađuju šumsku vegetaciju
Jugoslavije.
Brošura obuhvata 220 stranica teksta sa ilustracijama i štampana
je u ograničenom broju primjeraka.


Članovi Saveza DITŠDI mogu brošuru nabaviti uz cijenu od 300.—
dinara po primjerku, dok je za ostale naručitelje (pojedince i školske
ustanove) cijena primjerka 500.— dinara.


Preduzeća i privredne ustanove mogu nabaviti ovu brošuru uz cijenu
od 1000.— dinara po primjerku i time pomoći pokriću štampanja i drugih
troškova koje je imala redakcija.


Narudžbe treba slati na adresu: Administracija »Narodni šumar«
Sarajevo, Maršala Tita br. 5 ili post. fah 648.
Uplatu treba izvršiti putem banke u korist žiro-računa kod Narodne
banke u Slarajevu, broj 702_ill|!6

— Sarajevo.