DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 89     <-- 89 -->        PDF

Bz štampe izašla knjiga:


Ing. P. Kosonogov:


PRIRAST I ETAT ŠUMA


Ing. Pavle Kosonogov iznosi jedan nov metod u kome pristupa
istraživanju prirasta STABALA u zavisnosti od njegovih karakteristika,
polazeći od toga da prirast stabala predstavlja osnovu sastoj´inskog prirasta,
odnosno, da je prirast svake konkretne sastojine jednak zbiru
prirasta stabala koja se u datom momentu u njoj nalaze.


(Dosadašnja istraživanja su pokazala da između prirasta stabala i
njegovih karaketeristika debljine, visine i jačine krune — postoji jasno
izražena korelacija koja omogućava da se izrade tablice prirasta stabala
sa ovim raizlicitim karakteristikama kao ulazima. iPrimenom takvih
tablica bilo bi «moguće odrediti prirast svake sastojine na isto tako
jednostavan macin, ikao što se određuje i njena zaliha primenom zapre,
minskih tablica.


Objavljivanjem rađa »Prirast i etat šuma« — nova metoda´ izrade
tablica za njihovo određivanje — koji je omogućio Savezni sekretarijat
za poljoprivredu i šumarstvo, ne samo da1 se pruža mogućnost upoznavanja
ovog novog metoda određivanja prirasta, nego se daje potstrek
za njegovu dalju razradu i primanu u konkretnim uslovima.


(Prodajna četna za privredne organizacije je 400 dinara po 1 komadu.


Prodajna, cena za pojedinačne pretplatnike iznosi 200 dinara.


Poru´đžbine treba slati na adresu: Redakcija časopisa »Šumarstvo«


— Beograd, Kneza Miloša 7/ITI, a uplate na tekući račun ´kod Narodne
banke 101-18-608-290.