DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 86     <-- 86 -->        PDF

Na jednom hektaru broj ovako odaibranih
stabala kreće se od 74 do 124 komada.


D. Kinloch, Kasnije prorede i preborna
sječa u odnosu na poboljšanje i
transformaciju.
Raspravlja se o nekim šumsko-uzgojnim
i uređaj nim mjerama te o odnosu
kasnih proreda i oplodne i prebome
sječe.


J. A. Dicks o n, Prorede — Što bi mi
htjeli znati — Neke ideje za buduća istraživanja.
O fiziologiji drveća se razmjerno malo
znade i to područje treba naročito istraživati.
Dalji istraživački problemi su pitanje
provenijencije glavnih vrsta četinjača,
koje se uzgajaju u Velikoj Britaniji, a genetska
straživanja iako nisu primarna
treba vršiti naročito u vezi sa provenijencijom
sjemena egzota. Ostali istraživački
problemi bi obuhvatili prorjeđivanje starijih
sastojina s obzirom na regenera.ciju
i obnovu šuma, utjecaj novih metoda transporta
na prorede kao i istraživanje volumnog
i vrednosnoga prirasta kod raznih
načina prorjeđivanja.


Iza svakog referata je sumirana diskusija
i na kraju je šumari j cijeloga sastanka.


R. B.
Hafner F., Der Holztransport (Transport
drva - Priručnik za privlačenje, uskladištenje,
načine utovara i prevoz), str.
459, crteža i slika 512, te niz tabela. Izd.
Ost. Agrarverlag Wien, 1964.


Ova knjiga predstavlja prerađeno i dopunjeno
izdanje knjige »Die Praxis des
neuzeitlichen Holztransportes, izdane 1952,
a koja je prevedena i na naš jezik.


Djelo je podijeljeno na slijedeća poglavlja:


A. Područje i zadaci šumskog transporta;
B. Privlačenje đrveta; C. Tehnika utovara,
uskladišten ja i istovara.; D. Prevoz
drva; E. Organizacija kontinuiranog transporta
iz većih šumskih kompleksa; F.
Obračun ekonomičnosti; G. Izabrana literatura
i H. Indeks.
U poglavlju »Privlačenje« prikazani su
slijedeći načini transporta:


I. Iznošenje ljudima i životinjama, II.
Spuštanje i izvlačenje drva po tlu pomoću
užeta III. Motori za užetnu vuču, rv.
Izgradnja i pogon motornih užetnih vitala,
V. Sigurnosne mjere kod vuče po tlu, VI.
Spuštanje zemljanim točilima, VII. Izvlačenje
fizičkom snagom i vučnirn motorom
bez izgradnje trajnih puteva, VIII. Vuča
na ploči, IX. Privlačenje na dvokolicama
ili jednoosovnim gusjenicama, X. Privla360


čenje traktorima gusjeničarima za vuču,
XT.Privlacenje sa samohodnim ili gusjeničarom,
životinjama ili ručnim vitlom
vuoanim dvokolicama, Xjfl. Privlačenje
prostornog drva u svežnjevima ili pomoću
transportnih rama (paleta), XIII. Ostali
oblici kola za vuču, XIV. Privlačenje drva
pomoću saonica sa fizičkom ili mehaničkom
vučom, XV. Valjanje i kotrljanje,


XVI. Tumbanje, .XVII. Bacanje, XVIII.
Zične dizalice, XIX. Skiđeri, XX. Jednožičane
žičare, XXI. Zične drče i spuštaljke,
XXII. Mehanički uređaji za kombinirano
rušenje i vuču, XXIII. Okolnosti koje utječu
na uspjeh i izbor metoda privlačenja.
U poglavlju »Utovar, uskladištenje i
istovar« obrađeno je: I. Općenito o uskladišten
ju oblo vine, uređenju skladišta i hrpanje
oblovine, II. Jednostavni pomoćni
uređaji za ručni utovar cestovnih vozila
i vagona i utovar pomoću vučnih strojeva
i životinja, III. Uređaji za utovar sa .pogonom
na motor te specijalni uređaji za
utovar vezani uz vozilo, IV. Utovar pomoću
stabilnih prenosnih ili samohodnih
uređaja za utovar, V. Istovar drva.


U poglavlju »Prevoz drva« obrađen je:
Di. Transport po zemlji: I. Točila i putoklizine,
II. Zičare, III. Transport na cestama,
IV. Transport na prugama; D2. Vodeni
transport drva na prirodnim vodotocima,
jezerima i morima, Da. Zračni
transport.


U poglavlju »Organizacija kontinuiranog
transporta drva iz većih šumskih područja
« kao i poglavlju »Obračun ekonomičnosti
« samo su napomenuti problemi i
šteta je što baš ova poglavlja nisu obrađena
detaljnije, jer ona su od naročitog
interesa za sve one koji se bave eksploatacijom
šuma.


Uz već poznate načine transporta, koji
se iskorišćuju u eksploataciji šuma prikazan
je — iako vrlo kratko — zračni transport
helikopterima te nove vrste helikoptera
— kao što je to američki helikopter
Sikorsky S-64 koji nosi teret do 9 tona.


Knjiga »Holztransport« može korisno
poslužiti svim stručnjacima koji se bave
eksploatacijom šuma.


Prof. dr Roko Benić


CENTRALBLATT FÜR DAS GESAMTE
FORSTWESEN — Wien


2 — 1964. Dietrich, V.: Smjernice
šumarskog ekonomičnog mišljenja i računanja
u skladu sa prirodom šume. — Eck mülle
r O.: Razvitak iskorišćavanja bjelogoričnih
šuma u perodi od 1950. do 1960.