DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 85     <-- 85 -->        PDF

cS´teana Mtucia Utetatuta i ća&apl&l


PROB TEĐIVANJE (Thinning)


— Izvještaj sa četvrtog sastanka Šumarskog
društva Velike Britanije održanog
u Edinburgh u od 3. do 5. siječnja
1964. — Izd. Oxford Univ. Press 1964.
str. 83. |
Ova je publikacija prilog časopisu Forestry.
Sastanak je održan pod vostvom prof.


V. M. Lauire, R. M. H a r 1 e y - a, G. B.
R y 1 e - a, T. H. W o o 1 r i d g e - a i J. A.
B. Macdonald-a, ikoji su rukovodili diskusijama
o pojedinim referatima.
C. J. T a y 1 o r, Povijest prorjeđivanja i
istraživanja o proradama — fiziološke i
ekološke osnove prorjeđivanja.
Ukratko je pikazan historijat porjeđivanja
i proučavanja te problematike počevši
od prvih pismenih podataka u Württemberškim
šumskim redovima (početak šesnaestog
stoljeća) pa sve do današnjeg
dana.


J. R. T h o m, Udio ekonomike u prorjeđivanju
šuma.
Autor predlaže osnivanje produkcionih
zona u V. B. u kojima (bi se uzgoj šuma,
a prema tome i cijelo gospodarenje, podredilo
postavljenim ciljevima. Prema njegovom
iprijedlegu to treba da budü: crve ri
a zona - namijenjena proizvodnji kvalitetnih
trupaca, plava zona — prvenstveno
namijenjena proizvodnji celuloznog
drva za poizvodnju iverica i zelen a
zon a — namijenjena proizvodnji rudničkog
drva.


U crvenoj zon; normalni razmak sadnica
treba da iznosi 1,50 do 1,80 m, a njega
šuma, pravovremeno čišćenje i kresanje
grana treba da omogući maksimalni prirast
i promjer preko 10 cm na visini 7,50
m iznad tla, kao i čisto deblo. To treba
da bude zona intenzivnog šumarstva.


U plavoj zoni ne traba vršiti čišćenje
od gana, a bez prorjeđivanja u ophodnji
35 odnosno 40 godina dobiva se samo celulozno
drvo. Ovaj sistem uzgoja preporuiča
za lošija tla.


Ni u zelenoj zoni u blizini rudarskih
bazena Škotske, Engleske i Južnog Wales-a
ne predviđa prorjeđivanje nego samo čistu
sječu kada stabla postignu promjer od oko
najviše 18,5 cm.


R. E. C r o w t h e r, Studij rada i praksa
porjeđivanja.
Kao rezultat istraživanja izlazi: 1 —
prve prorede treba vršiti kada kufoni sa


držaj pojedinog stabalca prijeđe 0.072 m3;
2 — drvna masa za prorjeđivanje ne bi
smjela da bude manja od 26.73 m3 po hektaru;
3 — površina parcele za prorjeđivanje
treba da dade drvnu masu iznad 890
m3; 4 — za pristup u kulturu od naročite
su važnosti vlake razmaka 201—40 m; 5


— za prorjeđivanje naročito su važni inicijativa,
nadzor i trening.
E. H. Macmillen, Neki aspekti izgraanje
saobraćajnica s obzirom na prorjeđivanje.
Troškovi privlačenja drveta od panja
do šumskog puta variraju od 0,3 d do 1,6
d po h. ft. na 100 jarda ili oko 1 s. 2 d do
6 s. po toni/milji (oko 80 — 520 din po m3
na udaljenost 100 metara). Za upotrebu
mehanizacije kod privlačenja autor preporuča
izgradnju zemljanih putova.


W. J. R i d d o c h, Prorjeđivanje četinjača
sa gledišta trgovca drvom.
Trgovina zahtijeva da drvo bude zdravo,
pravno i sa malim granama, a naročito
pravnost se traži od rudničkog drva,
iako je pravnost važna i za druge Sortimente.
Veliki dio prorednog materijala čini
juvenilno drvo, ali i juvenilno drvo je
upotrebljivo za izradu nekih vrsta papira
(novinski), a što je karakteristično takav
se materijal izvozi i u Norvešku.


R. Fin lay Wilson, Prorjeđivanje
četinjača sa gledišta trgovca arvom.
Iznosi se gledište da tehnika prorjeđivanja
treba da bude osnovana na cilju
gospodarenja, koji opet ovisi o tlu, poteškoćama
transporta, tržištu i radnoj snazi.
S obzirom na to na jednom će mjestu
biti rentabilni] e proizvoditi celulozno drvo
a na drugom trupce. U vezi s tim negdje
će se vršiti intenzivne prorede, a drugdje
se neće uopće obavljati.


J. Stirling, Uzgojne prorede mlađih
i sređnjođobnih sastojina.
U referatu se govori o značaju uzgojnih
proreda te svijetla kao značajnog činioca
u efektivnosti fotosinteze, o ulozi
potisnutih stabala u sastojim, izboru drveća
i kvalitativnom djelovanju proreda.
Autor se naročito zadržava na tzv. škotskoj
eklektičkoj metodi prorjeđivanja, čiji
su ciljevi: 1. neprekinuti razvoj efektivne
krošnje izabranih kvalitetnih obično naddominantnih
i dominantnih stabala, 2. stalan
razvoj sklopa oko tih stabala pomoću
potisnutih stabala, koja čine krug oko odabranog
stabla i sa nekoliko dobrih međustabala
između ovako formiranih grupa.


359