DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 81     <-- 81 -->        PDF

U imovinu Saveza uključujemo: Poslovnu
zgradu i inventar sa bibliotekom, sredstva
na žiro računu kod banke, potraživanja
od dužnika, neobračunate vrijednosti
publikacija u štampi i vrijednost zaliha
tiskanica i knjiga.


Ako od imovine odbijemo vrijednost
osnovnih sredstava dobijemo stvarnu obrtnu
vrijednost Saveza koja se u prosjeku
godišnje kreće od 12-14 miliona dinara.


Iz ovoga prikaza se vidi da Savez mora
imati organiziranu knjigovodstvenu,
blagajničku i materijalnu službu.


U toj službi djeluju kao


a) stalni službenici:


´knjigovođa 1


blagajnik 1


to) hoinorarni: .


ekonom 1


S obzirom na opseg poslovanja i postojićih
propisa koji reguliraju materiju
raičunovostvene službe postojeći broj osoblja
je dovoljan a smanjivati se ni u kojem
slučaju ne može.


Osnovni problem je za idući period rada
Saveza osigurati što sigurnije i kontinuirano
priticanje prihoda. Ti prihodi se
mogu osigurati samo još sređenijom organizacijom
izdavačke djelatnosti Saveza i
dotacijom u čemu nas jedino mogu pomoći
naše šumsko-privredne i drv. industr.
organizacije i ustanove.


Poslovanje Saveza od 1964. do danas
odvilja se normalno i prema planiranom
predračunu prihoda i rashoda Saveza. Kao
i u svakoj organizaciji računovodstvena
služba Saveza radila je u početku godine
na popisu zaliha i izradi završnog računa
za 1963. g .-Bilo je potrebno uskladiti kao
uvijek kod popisa stvarno stanje sa stanjem
knjigovodstva.


Sadanje stanje osnovnih pokazatelja je:


1. Žiro račun ,sa 28. V 1964. 11,693.905
2. Gotovinski promet sa bankom 707.406
3. Virmanski promet 4,261.657
4. Obaveze dužnika kt 120 2,448.175
5. Obaveze Saveza kt 220 49.700
Skupštini je prisustvovalo 27 članova
Plenuma i 41 delegat šumarskih društava,
ukupno 68 od 100 koliko ih je moglo i trebalo
prisustvovati.


U diskusiji o podnesenim izvještajima
učestvovali su drugovi Srećko Vanjković,
Branko Manojlović, Vilim Zivtković i Ivica
Mrzljak.


Drug Vanjković je naglasio da je
operativi potrebna pomoć jer ima sve više
obaveza za izvršenje različitih hitnih
zadataka, ali ona rješava pojedine probleme
kako najbolje zna, umjesto da se oni
zajednički razmatraju i proučavaju u Savezu.


Naročito bi bilo važno raspraviti neka
»pitanja prije nego odpočne izvršenje 7godišnjeg
plana. Tako npr. naučno istraživački
rad nije dosada dao meritorna
rješenja o pitanjima koja iskrsavaju na
terenu kod uzgoja drveća brzog rasta, melioracije
vriština i bujadnica, kompletiranje
sječina degradiranih šuma i dr. Isto
tako, između lovne privrede i šumske proizvodnje
još nisu usklađeni potrebni odnosi.
Zatim, pitanje srednjih šumarskih
škola nije do danas rješeno ni s obziroim
na sjedište, ni kadrove ni sredstva. Spominje
i problem rasporeda industrijskih
objekata za preradu drva s obzirom na
najpovoljniju lokaciju prema sirovinskoj
bazi i drugim uvjetima.


Drug Manojlović smatra da je
skupštinu trebalo upoznati s budućim financijskim
planom Saveza, jer su prihodi od
1962. god. na ovamo u opadanju. Ovo ima
veze sa sve manjom upotrebom tiskanica
od šumsko privrednih organizacija i sa
pođbacivanjem gospodarskih članarina.


Kaže zatim da bi trebalo proširiti krug
djelovanja raznim aktivistima: u Narodnim
sveučilištima, a organizacijama SiSRN,
školama, radio televiziji, dnevnoj štampi i
dr. tako bi bolje i neposrednije upoznali
javnost sa značajem šumarstva i industrijske
prerade drva za našu privredu.


Drug Mrzlja k konstatira da postoji
izvjesna nezainteresiranost za društveni
rad i u društvima se više radi pojedinačno/
Stoga društva ne postizavaju afirmaciju
kao cjelina. Mnogi ;se problemi šumarstva
i industrijske prerade drva rješavaju van
stručnih organizacija i ako su stručnjaci
pvenstveno pozvani da daju koncepcije i
ekonomske dokumentacije za rješenje pojedinih
problema.


Navodi nekoliko pitanja koja su sa
stručne strane riješena ali se iz drugih razloga
rješenja ne realiziraju. Tako npr. o
pilanama i njihovoj koncentraciji na području
kotara Karlovac, o podizanju tvornice
fagoceluloze, o stručnom školstvu i
srednjoj šumarskoj školi u Karlovcu, o
mjestu, spremi i hiperprodukciji tehničara.


Skupština je usvojila -prijedlog Saveza
za izmjenu i dopunu Statuta Saveza ITJ-e
koji će se razmatrati i donijeti na vanrednom
Kongresu ITJ-e početkom jeseni
ove godine, i to:


1. Inženjeri, tehničari i drugi stručnjaci
koji se bave tehničkom naukom i praksom,
učlanjeni u svoju osnovnu organizaciju
IT-a, istovremeno su i članovi Saveza
ITJ-e.
355