DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Jedniim dijeloim pad je prihoda posljedica
manjih prihara na članarini (gosp.
članarina) kao i još neiskorištenih mogućnosti
u pogledu oglasa i ostalih prihoda
u vezi publikacija.


Ako rashode Saveza posmatramo u ukupnom
iznosu proizlazi da su omi na
otprilike istom nivou. Dapače je rashod
u 1963. g. manji od onih u poslovnoj 1960.
g za optrilike 500.000 din. Savez je u pogledu
rashoda morao voditi politiku štednje
uslijed postepenog smanjivanja prihoda.
Veća financijska disciplina u poslovanju
dovela je u izvjesnom postotku
do povećanja rashoda.


Razumljivo je da su u ovom razdoblju
rasli lični rashodi dok su ´materijalni tj.
posebno ´operativni i funkcionalni rashodi
čak u odnosu na 1960. g. i pali.


Prikazano u vidu postotka a uzevši za
bazu poslovnu 1960. g. sa indeksom 100
izlazi da su rashodi realizirani sa indeksom:
Vrsta rashoda 1960 1961 1962 1963


1. Lični 100 157 222 285
2. Materijalni 100 86
73 88
Šumarski list kao stručno-šumarsko
glasilo našeg Saveza je jedna od najvažnijih
puiblicistilökih djelatnosti Saveza. Kao
takva, bilo bi od interesa prikazati u kakvom
su odnosu i kakvu tendenciju imaju
troškovi i prihodi koije Savez na toj
publikaciji ostvaruje, (v. tab. 1.)


Tab. 1.


Vrst prihoda
— troška


1. Prihodi od pređp. za S. 1.
2.
Troškovi
3.
Dobit — gubitak
4.
Stvarna god. cij. Š. 1. u din.
Tab. 2.


R.
br. Struktura predplaitnika


1. Šumsko priv. i drv. ind. org. i ustan.
2. Članovi šum. društava
3.
Razmjena sa instranstvom
4.
Besplatni primjerci i zamjena
Ukupno:
Prema podacima stvarne predp´latne
cijene kroz 1961. do 1963. postignuto, i kraj
povišenih cijena štampanja i autorskih honorara,
najefikasnija godišnja edicija. Međutim
analizom troškova i rentabiliteta je
ovdje otežana činjenicom da ukupna godišnja
vrijednost edicije Sum. lista ovisi


o tiražu, broju stranica i veličini i broju
klišeja što je u konkretnom slučaju vrlo
teško svoditi na normalu i upoređivarti vrijednost
edicije u pojedinim godinama.
Tiraž Šumskog lista kroz godine iznosi
komada:
Broj komada u


R


br. Naziv edicije 1961 1962 1963
1 »Šumarski list« 9000 10500 9000
Struktura pretplatnika za Šumarski list


po godinama (v. tab. 2.).
Zalihe publikacija
Zalihe publikacija- Saveza sastoji se od:


1. Zaliha tiskanica i
2.
Zaliha stručnih šumarskih knjiga,
edicija, referata.
Na zalihi Savez ima tiskanice prema
»Popisu obrazaca propisanih za šumarije«
kao i stručne šum. knjige. Njihova, zaliha
i vrijednost utvrđuje se svakogodišnje popisom
odnosno inventurom.


Popis zaliha poseban je prilog završnom
računu i iz njega je moguć uvid u
vrst i količinu tiskanica i knjiga.


Vrijednost zaliha 1961-1963. kretala se:
Vrsta zalihe u 000 dinara
1961 1962 1963
Tiskanice i knjige 7,681 6,038 6,267


Iz pregleda ostvarenih prihoda i rashoda
vidi se da je prihod od tiskanica i knjiga
u toku 1961-1963. g. bio:


P r i hod
u 000 din. u godini
1961 1962 1963
Real pr. tisk. i knj. 8,888 7,457 6,254


Prihodi — troškovi u 000 din. za


godina
1961 196! 1963
3,032 3.912 3,168
4,267 3,060 3,466


-
1,235 + 852 — 298
2,844 2,037 2,310
Broj komada za godinu


1961 1962 1963
441 446 452
762 737 714
42 52 50
66 36 31
1311 1271 1274


Ovi podaci pokazuju tendenciju pada
osnovnog prihoda Saveza u poimenutoim
razdoblju i upozorava nas na činjenicu da
-upravo ovoj pojavi budući U. O. mora
posvetiti najviše pažnje.


Imovina Saveza kroz godine u 000 dinara
iznosi:
Nazi v 1961 1962 1963
Vrij. imov. SŠDH 53,446 56,135 53,169