DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 8     <-- 8 -->        PDF

mliječnih koza u štalskom uzgoju, bilo na osnovu tolerancije izuzetno od propisa
zakona o zabrani držanja koza na slobodnoj ispaši. Stanje u 1964v godini
upoređeno sa stanjem iz 1950. godine dano je u tabeli broj 5.


Iz te se tabele vidi da je koncem maja 1964. god. u Jugoslaviji bilo:


— križanih mliječnih sanskih koza u štalskom uzgoju 51.700
— balkanskih domaćih koza na slobodnoj ispaši 56.600
— Ukupno 108.300
Broj koza u Jugoslaviji 1950. god. iznosio je 786.170 glava. Prema tome je
broj koza 1964. godine iznosio svega 13,7% od ukupnog broja koza 1950. godine,
ili 13% od ukupnog broja koza 1952. godine tj. neposredno pred početak izvršenja
zakona o zabrani.


2.
Pretvaranje niskih šuma u otvorene šikare podesne za ispašu zajedničkog stada
koza i ovaca. (Dalmacija, Bukvica). (Foto Sorić).
3. PRIVREDNA ULOGA KOZARSTVA U JUGOSLAVIJI
PRIJE ZABRANE ´
3. 1. Vlasništvo koza
Kod razmatranja privredne uloge kozarstva u Jugoslaviji prije zabrane
treba imati u vidu da su se koze nalazile pretežno u privatnom vlasništvu sitnih
i srednjih seljaka dok je manji broj bio u rukama zadruga. Godine 1952.,
prije izvršenja zabrane, struktura posjednika koza po sektorima vlasništva bila
je slijedeća: