DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 78     <-- 78 -->        PDF

tek dclaize. Uz sve postojeće teškoće razne
nsravij stečeno je, međutim, bogato iskustvo
što je najveća garancija za mnogo
uspješniji rad u nastupaj ućom periodu.


Glavni urednik Šumarskog lista inž.
Vjekoslav Cvitovaepodraioi je ovaj izvještaja


ŠUMARSKI LIST


O uređivanju i izlaženju Šumarskog lista
kao i o njegovom financiranju u proteklom
periodu između redovnih skupština
Saveza šumarskih društava cd TP61 —
1364. sredine podnašani su i raspravliani
izvještaji na svih pet plenuma Saveza..
Prema tome je naše članstvo upoznato sa
rezultatima i teškoćama na tom polju djelatnosti
Saveza. Ovom prilikom mosti se
satmo sumirati rezultati i proširiti problemi´tika
izdavanja ovog našeg stručnog
gtss´fa.


List je s ´manjim ili većim zakašnjenjem
izlazio u dvobrojima na 450 do 500
stranica godišnje te je uglavnom zadržao
obim iz raniiiih godina, a što se vidi iz
cvcg pregleda:


godina broj stranica


1958 458
1959 472
1960 408
1961 480
1962 458
1963 503


Prednost izlaženja lista u dvobrojima
je u tom što se rukopisi-´mogu solidno pregledati
i prirediti za štampu i: što se štedi
na troškovima za omotne listove i za otpremu.
Slaba strana1 dvobroja je opet što
se aktualne stvari sa zakašnjenjem tretiraju
pa se gubi na interesiranju čitalaca
i značaju same stvari.


Svaki broj (dvobroj) lista štampa se u
1500 primjeraka, od kojih se 50 komada
šalje u inozemstvo, 350 u druge naše republike,
a ostatak se raspačava u SRH.
Broj redovnih pretplatnika pojedinaca iznosi
(ne računajući studente i đake) svega
oko 400, što je vrlo malo, ako se uiporedi
samo s brojeim uposlenih šumarskih inženjera
i tehničara u SRH kojih ima oko


900. Ovo ukaizuje na to da se stručnjaci
više koriste listom koji stiže na organizacije
u kojima su uposleni ili što bi bilo
nesumnjivo gore, da jedan dio stručnjaka
uopće ne prati list niti se interesira za
njegov ´sadržaj.
Organizacija uređivanja Šumarskog lista,
kako je bila zamišljena nacrtom pra


vilnika za uređivanje Š. 1. nije ostvarena.
Postoje naime teškoće u radu s članovima
redakcijskog odbora i u ovako slobodnijem
organizacijskom sastaju redakcijskog
edbera i to zbog česte sprečenosti i zauzetosti
pojedinih članova drugim redovnim
poslovima na kojima rade. Zbog toga
su i sastanci redakcijskog odbora bili
održavani s vrlo malim brojem članova.
Mora se ipak konstatirati da su svi članovi
odbora redovno davali svoja mišljenja
o člancima, koje im je glavni urednik
dostavljao´. No, da bi oni bili zaduženi
za pojedine rufor´ke i brinuli se za
prikupljanje članaka, kako je to bilo zacrtano
u sastavu spomenutog pravilnika,
to se praktički ne bi moglo postići´. Jednako
se nije uspjelo, unatoč pismenih i
usrneoeih apela, osigurati prikupljanje i
do stavi janje dopisa i saopćenja sa terena,
što je opet nacrtom pravilnika´ bilo predviđeno
za t. zv. širi redakcijski odbor.


Uredništvo je nastojalo da materijal
svakog broja Šumarskog lista prije slanja
u štampariju razmotri na redakcijskom
odboru i radi toga je redovno sazivalo sastanak
odbora. Redakcijski-odbor je utvrdio
izvjesnu politiku u vezi s uređivanjem
lista kao što je na pr. pitanje objavljivanja
naučnih članaka i njihove dokiuimentaciie.
obim i sadržaj članaka uopće, pribavljanje
akutualnih članaka putem natječaja,
visina autorskih honorara: itd. No
mora se ´napomenuti da ova politika u odnosu
na objavljenje naučnih članaka nai´"
tei na kritiku nekih člnnova pa i na
nlkaz sarađnje. Isto tako ima prigovora i
zbog odbijanja predugačkih članaka a i
pelemirikih saopćenja, kao i na niske
autorske honorare. Sve je ovo otežavalo i
otežava raid uredništva pa će se morati
i dalie nastojati naći najpogodnija organizacija
uređivanja 5. 1.


Pitanje saradmje je posebno zauzimalo
pažnju uredništva´. Analizom objavljenih
članaka može se vidieti da saradnja ne
zadovoljava potrebe lista i naše stručne
javnosti. Šumarski list bi trebao da bude
u mogućnosti da stalno i sistematski prika/
i-iie stanje i razvoj šumske privrede,
problematiku te privrede i riješavanje pojedinih
krupnijih pitanja iz njene oblasti,
zatim rad i kretanje u stručnim organizacijama
— udruženjima članovai, sve to
onš:rnve za područje Hrvatske a u glavnim
crtama i važnije stvari za druge republike
i za pojave u drugim državama.
Međutim za ovakav sadržaj lista traži se
drugačija organizacija i saradnja i uredništva,
što bi u idućem periodu također
trebalo solidno razmotriti.