DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 74     <-- 74 -->        PDF

nah organizacija IT, jer o tome ovisi
i rad Saveza.


— Osnivanje općih organizacija. IT na čemu
su šumarska društva neposredno i
aktivno učestvovala,Organizacijsko povezivanje sviju šumarskih
i drv. industrijskih stručnjaka
na području .šumarskog društva zbog
jačanja društva kao i društvenog i
stručnog uzdizanja njenih članova.

Usko povezivanje šumarskih društava
sa našim Savezom i područnom općom
organizacijom IT.

Jedinstveno istupanje šumarskih dru^
stava prigodom davanja´ mišljenja i
prijedloga o raznim đruštveno-privrednim
pitanjima, kao i samoinicijativno
angažiranje u rješavanju društvenih,
privrednih i ostalih problema.

Obrazovanje privrednih kamisijai zbog
razmatranja i davanja mišljenja o konkretnim,
važnim pitanjima šumarstva
i drv. industrije.
Prednje zadatke Savez je izvršavao:


— neposrednim
učestvovanjem u radu organa
Š. D. zbog upoznavanja ,s njihovom
problematikom i pružanja pomoći
tu rješavanju pojedinih pitanja,

održavan jam predavanja o najatkualniljim
pitanjima strulke sa diskusijom
na zadatke i ulogu organizacije IT,


— pomaganjem, organizacija stručnih ekskurzija.
Savez je poslao svm šumarskim
društvima popis svih stručnih filmova
sa uvjetima koošćemja.
Savez je nadalje:

razmotrio nacrt novog Statuta ITJ i
dao je svoje primjedbe,
— upornim zalaganjem uspio je da dobije
dio vlastitih prostorija, čime je omogućio
normalniji rad,


— uspješno
organizirao pripreme za IV
kongres TTŠIDJ, održan ljeti 1962. u
Zagrebu uključiv sastav referata i koreferata
po svojim članovima i organizaciiu
stručnih ekskurzija u okviru Kongresa,
i !izvršio predradnje iza organiziranje ITI
jugoslavenskog smučarskog natjecanja
šumarskih, drv. industrijskih radnika
i lovaca, koje će se održati početkom
1965. god. na području SRH u Gorskom
Kotaru.
Suradnj a s ostalim organizacijama
Savez je surađivao sa:
1) »Komisijom
SSRÜNTH za suradnju s društvenim
organizacijama« i predložio da
se u pilanove rada iSSRN uključe ona
pitanja šumarstva i drv. industrije, koja
su vezana za svakodnevni život rad


nih ljudi kao i pitanja koja traže pravilan
odnos ljudi prema šumi.


2) Sindikatom radnika industrije drveta
i šumarstva o pitanju doškolovanja šumarskih
i drv. industrijskih radnika i
njihovog ekonomskog uzdizanja kao i
uvjeta rada.


3) Republičkom Privrednom komorom u
razmatranju (7-god. plana šumarstva) i
drv. industrije, na pitanju Standarda
za šumsko sjemenje četinjača i listača
kao i na ostalim privrednim pitanjima.


4) Društvom lugara Hrvatske o pitanju
prevođenja pomoćnog šumsko-tehničkog
osoblja u kvalificirane i visokokvalificirane
radnike i davanja u naturi.


5) Centralnim komitetom narodne ´omladine
Hrvatske na osnivanju pokreta
»Goran« i pružanju pomoći ovom pokretu
od strane šumarskih društava.


6) Inostranim stručnim organizacijama i
ustanovama u vidu razmjerne stručnjaka,
stručnih časopisa i knjiga.


II — Aktivnost na unapređenju
proizvodnje i produktivnosti


U izvršenju ovog zadatka Savez i šu


marska društva usmjerili su svoj rad na


učešću:kod izrade planova privrednog razvoja
investicijskih programa,

formiranju i aronđiranju šumsko privrednih
područja,
— povećanju proizvodnje 1 to prvenstveno
pravodobnom stručnom njegom i zaštitom
postojećih ekonomskih šuma, očetiinjavanjem
postojećih šuma i podizanjem
intenzivnih kultura i plantaža
četinjača i listača; brzog rasta.

povećanje produktivnosti rada i racionalizacije
tehnološkog procesa, polučenije
bolje kvalitete proizvoda a kroz
izobrazbu kadrova, savremanu mehanizaciju
i automatizaciju,
— što veće primijene u praksi naučno
istraživačkih i tehničkih dostignuća,
— usklađivanju
lovne privrede s normalnim
gospodarenjem šumaima,
— sprovođenju
zaključaka o zaštiti šuma
od požara,
— saradnji o tezama proizvodnje i prera<
de bukovine kao i pravca investiranja1.
O ovim ključnim zadacima Saveza
održana su uz plenume Saveza stručna savjetovanja
i ekskurzije sa diskusijama i to
o ovim referatima:


— Problemi njege u prirodnim ekonomskim
jednodobnim i prebornim visokim
šumama listača i četinjača SRH (obrađivao
referata inž. Petar Dragiši ć sa