DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Shvaćajući značenje svih ovih promjena
Savez je kao društvena organizacija
djelovao u pravcu uključivanja šumarstva
i drv. industrije u naš privrednu sistem
i u pravcu intenzivnijeg razvijanja obiju
grana radi likvidiranja zaostalosti. Savez
je nastajao da šumarska društva i sve
članstvo usmjeri i aktivira na riješavanju
problema našeg društvenog razvoja, a naročito
problema komuna. U ovom pogledu
šumarska društva su imala značajnijih
uspjeha.


nici republičkih organa uprave i društveno
političkih zajednica, izatim naučnih i
nastavnih ustanova, privrednih i društvenih
organizacija, doneseni su značajni zaključci
sa gledišta razvoja društvenog a
naročito stručnog rada Savezai i šumarskih
društava.


Rad Saveza i šumarskih društava kretao
se unutar smjernica i zadataka koje
su postavili kongresi SSRNJ, ITJ i
ITSIDJ.


Učesnici 83. red. skup. Saveza Š. D. H. u Karlovcu 27. VI _ 1964.


Rad Saveza uključujući i rad šumarkih
društava u qjelini može se smatrati
kao uspješan i pravilno orijentiran na
osnovne probleme u razvoju i unapređenju
šumarstva i drv. industrije. Sigurno
je da Savez nilje bio u rješavanju nekih
pitanja dovoljno aktivan i uporan, da je
imao izvjesnih propusta. Ovo je i razumljivo
ako se ima u vidu, da se je Savez
bavio veoima raznovrsnim i mnogim problemima.


U spomenutom razdoblju održano je 6
plenuma i 22 sjednice Upravnog i Nadzornog
odbora Saveza. Na ovita skupovima
na kojima su učestvovali osim šumarskih
i drv. industrijskih stručnjaka predstav-


Napose su ovi zadaci obuhvatili postavke
5- i 7-godišnjeg privrednog razvoja.


Provedba zaključaka je usmjerila, aktivirala
i razvila rad Saveza i šumarskih
društava u oblasti organizacije, kadrova
i školstva, stručne štampe i propagande,
primjene naučno istraživačkih i tehničkih
dostignuća, i time povezano povećanje proizvodnje
i produktivnosti.


Prema prednjem rad organa Saveza
obuhvatio je ikako slijedi:


I Organizacijska pitanja


U ovoj oblasti Savez se zalagao za:
— Učvršćivanje, aktivizaciju i afirmaciju


šumarskih društava kao osnovnih struč