DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Uspije H da Savez i njegova društva
učvrste suradnju s p´rivredinim i upravnim
forumima, društveni rad će biti konkretniji,
korisniji i za svakog člana Saveza
zanimljiviji pa će omi biti i mnogo aktivniji.


U vezi s prigovorima članova da Savez
treba energičnije izlaziti sa svojim stavovima
i preduzimati akcije o svim pitanjima
koja unapređuju struku, kaže su prigovori pravilni, ne treba očekivati
da će društvene snage iz centra, koje koordiniraju,
usmjeruju i pomažu aktivizaeijiu
stručnih organizacija na terenu, izboriti
za pojedine privredne organizacije
konkretna rješenja. To se može postići paralelnim
radom jednih i drugih, ali prvenstveno
upornim zalaganjem terenskih organizacija,
koje trebaju svojim jedinstvenim
stavom i jačim povezivanjem sa društveno
političkim i privrednim organizacijama
poticati i izboriti uključivanje inženjera
i tehničara u privredne akcije.
Takvim usklađeniim radom i zajedničkim
akcijama stručnjaka kako u društvenim
organizacijama tako i na njihovim radnim
mjestima, podići će se društveni rad na
viši stepen kao i aktivirati ljude tamo
gdje je rad zastao.


Drug Rajica Đeki ć u svom pozdravnom
govoru ističe da je Savez šumarskih
društava Hrvatske oduvijek davao značajan
doprinos ´uspješnom rješavanju problema
šumarstva i drv. industrije, ne samo
Hrvatske nego i Jugoslavije.


Kao najažnije zadatke ma kojima se
treba da aktiviraju organizacije IT-a spominje
izradu i »provođenje sedmogodišnjeg
plana razvoja šumarstva i drv. industrije
te sprovođemje Ustavne odredbe


o uvođenju 42-satnog radnog tjedna u šumarstvu
i drv. industriji. Zbog specifičnosti
rada u šumarstvu i drv. industriji
taj će zadatak naiići na složenije i teže
probleme nego u drugim privrednim granama
pa će trebati da se na izvršenju
toga zadatka posebno i uporno zalažemo.
Nadalje spominje da će se morati pojačati
aktivnost naših organizacija u vezi
s održavanjem redovne skupštine Saveza
ITŠIDJ-e kao i vanredniog Kongresa IT
Jugoslavije u ovoj godini.
Skupštinu su pozdravili još i drugovi:
Josip Boljkov a c, predsjednik Skupštine
općine Karlovac, u ime društveno političkih
faktora kotara i grada^ Karlovca,
Nikola Vranči ć u ime Privredne komore
i Šumarskog društva kotara Karlovac,
Chiil Remi c u ime Saveza ITS´ID Slove


nije i prof, dr Zlatfco Vajda u ime Šumarskog
fakulteta.


Tajnik Saveza ŠĐH-e Mot t Raffael
podnio je u ime Upravnog odbora slijedeći
izvještaj:


IZVJEŠTAJ


o radu Saveza šumarskih društava Hrvatske
između 82. i 83. redovne godišnje
skupštine
Uvod
Razdoblje od 82. redovne godišnje skupštine
Saveza šumarskih društava Hrvatske,
održane u lipnju 1961. g., do danas
obilježeno je živoim aktivnošću Saveza i
Šumarskih društava na rješavanju mnogobrojnih
pitanja šumarstva i drv. industrije.
Cjelokupna aktivnost Saveza bila
j usmjerena na rješavanje zadataka koji
su proizlazili iz društvenog i privrednog
razvoja naše zemlje. U skladu s općim
ciljevima svih organizacija ITJ naš Savez
je stalno vodio brigu o daljnjem razvoju
proizvodnih snaga šumarstva i drv. industrije,
o oirganiizacijskoim sređivanju ovih
dviju privrednih grana te o stručnom uzdizanju
inženjera i tehničara; šumarstva i
drv. industrije.


Rad našeg Saveza u proteklom razdoblju
ostvarivao se u uvjetima daljnjeg
razvoja našeg društvenog i političkog sistema
i u vremenu, kada je naša zemlja
postigla krupne uspjehe kako na polju
svog unutarnjeg razvoja tako i u međunarodnim
odnosima.


Karakteristika proteklog razdoblja ogleda
se u daljnjem razvijanju demokratskih
organa upravljanja u privredi i u
društvenom životu, zatim u suštinskim
primjenama privrednog sistema (raspodjela
ukupnog prihoda, dohodka i čistog prihoda).


Promjene u privrednom sistemu i daljnji
razvoj naše privrede uopće dovelo je
do krupnih promjena u šumarstvu i drv.
industriji. Ovo naročito vrijedi za šumarstvo,
koje je u odnosu na druge privredne
grane znatno´ zaostajalo u tehničkom, tehnološkom
i organizacijskom pogledu. U
ovcim razdoblju šumarije su definitivno
prešle na status privrednih organizacija s
jedne strane, a s druge utvrđivanjem šumsko-
privrednih područja došlo je do ekonomski
opravdanih i nužnih osnivanja
šumskih gospodarstava. Ove krupne promjene
dovele su do znatnijeg unapređivanja
ove ´privredne grane, a tako isto i do
novih brojnih teškoća i problema, za čije
je svlađivange bio potreban uporan rad i
zalaganje.