DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 71     <-- 71 -->        PDF

posebno naglasi vrlo slalb odaziv naših šumarskih
društava u prihvataniju pomoći
koju im nudi Savez.


2) Savez i šumarska društva treba da
se i dteije i sve više založe:


— za
uključivanje svih šumarskih i
drvarsko industrijskih Stručnjaka u
Tad društva

za jačanje financijske snage društva
putem gospodarskih članarina
poduzeća i putiejrn ugovaranja s privrednim
organizacijama izvršavanja
konkretnih zada talka ili proigram a
kao što je npr. uzdfeanijie stručnog
kadra putem tečajeva

na davanju inicijative privrednim
komorama, političko teritorijalnim
zajednicama i radnim zajednicama
za uklanjan´e teškoća koje ometaju
raizvoj privrede, stručne službe,
stručnog školstva i naučno istraživačkog
rada
83. REDOVNA SKUPŠTINA SAVEZA
Skupština je održana u Karlovcu dne


27.
i 28. lipnja 1964. god.
Među brojnim gostima i delegatima
Saveza inženjera i tehničara šumarstva i
šumarskih društava1, bili su i predsjednik
drvarske industrije Jugoslavije inž. Rarjica
Đ e k i ć i predsjednik Saveza ITŠID
Slovenije inž. Ciril Remic, sekretar Republičkog
Sekretarijata za šumarstvo
SRH-e inž. Predrag D oto r o s a v 1 j e v i ć
i sekretar za šumarstvo i drv. industriju
Privredne komore Slovenije inž. Tugomir
C a j n´ko.
U RaHno predsjedništvo su izabrani inž.
Nikola Vranci ´ ć, predsjednik Šumarskog
društva za kotar Karlovac, inž. Marko.
P a vlak , predsjednik Šumarskog društva
Gospić, tehničar Grb a Jovo, R Ik m a n
Bozo, direktor Šumskog gospodarstva Karlovac
i Š ip e h a r Vlado d´iirtektfciir Šumskog
gospodarstva, Ogulin.
U Verifikacijisiku komisiju izabrani su:
inž. Branko Tkalčić, inž. Stj. Lukač
i ć i inž. Dušan Mirčetić.
U Kandliid. komisiju izatoramii su: inž.
Zeljko S e kale c, inž. Zvonimir Gudek,
i Grb a Ljubomir.
U Komisiju za zaključke izabrani su:
inž. Zvonimir Potočić, inž. Tošo Peleš
i inž. Đuro Zmijanac.
U Komisiju za zaključke Savjetovanja
na temu »Problematika gospodarenja šuna razmatranju pitanja nastave na
stručnim školama i fakultetima radi
formiranja stručnjaka prema stvarnim
potrebama privrednih organizacija
— nia
aktiviranju stručnjaka u sarađinji
sa Šumarskim listam, ne povećanljh
broja pretplatnika i na angažiranju
šumarskih društava u propagiranju
oglašsivanija nabave i prodaje
proizvoda i drugih obavijesti
privrednih organizacija.
3) Prima se na z´irrije izvještaj Nadzornog
odbora.


4) Odobrava se završni račun Saveza
za 1963. god. kako je predložen od Upravnog
odbora.


5) Zaključuje se da se 83. redovna
skupština održi 27. i 28. VII 1964. u Karlovcu
sa savjetovanjem o temi »Problematika
gospodarenja šumama na oodručjiu
Gorskog kotara i Lilke«. C. V.


ŠUMARSKIH DRUŠTAVA HRVATSKE


mama Gorskog kotara i: Like«: inž. Z.
B u n j e v č e v i ć, inž. P. D ra g i š i ć, inž.


Z. Kovačević, inž. B. M i h e 1 č i ć, inž.
B. Mil as, inž. S. Malko vi ć, inž. Z.
Nova k, inž. J. Šafar i inž. F. Š u len
ti ć.
Otvarajući Skupštinu predsjednik Saveza
inž. Bogoimil Čop osvrnuo se na neka
opća organizacijska pitanja Saveza i konstatirao
da odviše mali broj inženjera i
tehničara sudjelujte u društvenom radu,
i da još uvijek ima šumarskih društava
cilja se djelatnost ograničava na održava^
nije godišnjih skupština. Zato treba izdiskuitirati
i ukloniti uzroke pasivnosti. Smatra
da je među najznačajnijim razlozima
pasivnosti inženjera i tehničara što nadležni
organi, za kolje bi trebali torti «ijeradavrii
stavovi Saveza i struke, ne konzultiraju
Savez niti uvažavanju stavove
struke o pojedinim važnim problemima
šuimairstva i drv. industrije. Naglašava da
je društvena aktivnost i ´mobilizacija društvenih
organizacilja na rješavanju privrednih
problema u današlniorj situaciji
ovisna ne samo o volji i aktivnosti društvenih
radnika, već još više o volii i obavezi
Privrednih komora, Republičkih Sekretarijata
za šumarstvo i za industriju
kao i Poslovnih udruženja, da konzultiraju
društva i Savez o svim problemima
struke, traže pomoć i pruže punu podršku
akcijama ovih društvenih organizacija.


345