DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 7     <-- 7 -->        PDF

držanja koza, ali to je bila samo završna faza jednog procesa koji je davno prije
počeo. Uzroci opadanju broja koza su višestruki:
a) privredni razvoj, koji je utjecao na napuštanje poljoprivrede u degradiranim
područjima;
b) znatno smanjenje površina niskih šuma i šikara, koje su bile glavni izvor
ishrane koza;
c) pošumljavanje i regeneracija šikara kao i druge mjere šumske administracije,
koje su smanjivale površine za brst koza;
d) prelaz na ovcu u nekim krajevima, čije je proizvode (vuna) domaćinstvo
i tržište uvijek više tražilo.


Tab. 2.


Kretanje broja KOZA u Jugoslaviji i u pojedinim Narodnim Republikama (St. god.)


u 000 grla


Godina Ukupno
(cijela Jugoslavija)
Srbija Hrvatska Slovenija Bosna i
Hercegovina
Makedonija Crna
Gora
1931. 2.814 533
1935. 116
1938. 1.890
1939. 509 137
1945. 1.450 558
1947. 501
1949. 1.320 740 166 25 252 47 90
1950. 786 348 143 25 142 42
1951. 730 49
1952. 828 354 157 30 118 69 89
1953. 621 278 153 26 21 54 89
1955. 218 77 102 23 12 4
1956. 26 — 26 — — 1
1961. 19 — 19 — — — —
1964. 108 52 24 — 20 1 11
Tab. 3


Kretanje broja OVACA u Jugoslaviji ukupno i u pojedinim Narodnim Republikama
(St. god. FNRJ)


Godina Ukupno
(cijela Jugoslavija)
Srbija Hrvatska Slovenija Bosna i
Hercegovina
Makedonija Crna
Gora
1931. 12.287 5.898 1.536 80 2.304 1.897 577
1951. 10.276 4.814 1.144 120 1.664 2.022 513
1961. 10.842 4.975 1.254 53 2.149 1.802 609
Razlika
1931/61. — 1.445 — 923 — 282 — 27 + 155 — 95 + 32


2. 2. Broj koza u Jugoslaviji 1964. god.
Anketom izvršenom u toku IV i V mj. 1964. utvrđen je broj koza koji se
danas nalazi na području Jugoslavije bilo na osnovu odobrenja o držanju