DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 63     <-- 63 -->        PDF

zasjeka je također bilo .razlike, no većinapartija
je zasjek pravila pilom.


Radničke partije su se maksimalno založile
i požrtvovno borile za osvajanje prvog
imjesta, što se naročito odrazilo u konačnom
rezultatu, jer pobjedu nisu odnijele
partije ikoje su rukovale sa po stručnjacima
ocjcnjjleniim, najboljim »SfTIHL-
CONTRA« pilama, već radničke partije sa
slabije plasiranim »JO-BU« i: »PARTNER.«
pilama. Prema tome u cjelokupnom radu
bio bi najvažniji element čovjek »živa sila
«, a ne motorna pila, jer motarnai pila
dobro radi ako se njom dobro rukuje.


Komisija je u toku rada obilazila svaku
partiju i ocjenjivala njen rad. Naročito
se pazilo na visinu panja, oštećenje
pri obaranju maksimalno iskonišćenje oblovtoe
prilikom prikrajanja, okomitost
reza prilikom raskrajamja, obradu ofolovine,
izradu, obradu i Masiranje ogrjeva, primjena
HTZ-a i dr.


Takmičenje je tajalo od 8,30 h do 13,30
h tj. ukupno 5 sati i ipuiščanim hicem je
oglašen završetak.


Kvalitet rušenja, 6. Rukovanje
motornom pilom.


Za sve naprijed navedene elemente
ostvarivali su se pozitivni i negativni bodovi.
Partija koja je ostvarila najveću
razliku pozitivnih nad negativnim bodovima
dobila je prvu nagradu itđ.


Ad 1. Za svaki izrađeni m3 tehnike
priznaje se 50 pozitivnih bodova.
Ad 2. Za svaki izrađeni prm ogrjeva
priznaje se 60 pozitivnih bodova..
Ad 3. Vrlo dobro obrađeno tehničko


drvo ne po m3 nego opć. ukup- 20 poz. b.
dobro obrađeno tehn. drvo 0
slabo obrađeno tehn. drvo 20 neg. b.
vrlo slabo obr. tehn. drvo 40 neg- b.


Ad 4. Vrlo dobro obr. ogr. dr. 30 poz. b.
dobro obrađeno ogrj. drvo 0
slabo obrađeno ogrj. drvo 30 neg- b.
vrlo slabo obr. ogrj. drvo 60 neg. b.


Ad 5. Nepav.il. kegl. (općenito) 30 neg. b.
vis- panja preko 1/»0´ ma p. 10 neg. b.
oštećenje stato. kod rušenja/ 50! neg. b.
općenito napravi!- rušenje 30 neg. b.


Ad 6. Pravilno rukov. mot. pil. 20 poz. b.
nepavilno ruk- mot. pilom 20 neg. b.


SI. 3. Trupljenje porušenih stabala.


4. Način ocjenjivanja
ta kmi cara
Elementi ocjenjivanja:


1. Količina tehnike, 2. Količina
prm, 3, Kyalitet obrade
tehničkog drveta, 4- Kvalitet
obrade ogrjevnog drveta, 5.
5. Pregled uspjeha
na takmičenju
Nakon što je oglašen završetak takmičenja,
manipulanti su. već premai rajnijem
rasporedu pristupili prijemu izrađene drvne
mase. Komisija je konačno pregledala
svaku partiju a njen rad, te o rezultatima
sačinila! zapisnik.