DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Navedenog dana, pošto su svi takmičari,
kao i gosti, stigli na zakazano mjesto,
takmičenje je otvorilo drug Tonkovi ć
inž. Dragan. Pozdravljajući 50 takmičara
i brojne goste, drug Tonković je između
ostalog rekao: »Ovo je prvo takmičenje
oye vrste u našem poduzeću, a ima1 cilj
da nam pokaže maksimalnu domet motornih
pila u našim uslovima rada. Planom
našeg poduzeća zacrtano je ostvarivanje
boljeg života i lakšeg privređivanja naših
radnika stoga je i ovo uvođenje mehanizacije
u fazu sječe i izrade jedan dio izvršenja
toga plana´. Kombinat »Spačva«
Vinkovci sada raspolaže sa 102 komada
jeđnoručnih motornih pila lančanica i njima
izvršava 93lo/o svog sječivog godišnjeg
etata.


Pošto su ždrijebom izvučene linije po
vođama grupa, svaka grupa je otišla na
svoju liniju-


Ovom takmičenju prisustvovao je drug
Jakov Blažević, predsjednik Slay6™0 Privredne
komore, generalni direktor Kombinata
»Spčava« Vinkovci drug Martinović,
te predstavnici: narodne vlasti osječkog
kotara i okolnih komuna, kao´ i Šum. gosp.
Osijek i SI. Brod.


3. Tok takmičenja,
Tačno u 8,30 h jednim puščanim hicem
dat je znak za početak takmičenja´. Na
taj je znak zabrujalo 10 motornih pila i za
nekoliko minuta palo je stablo, porušeno
po radničkoj partiji Šumarije Vukovar, a
zatim je to učestalo i kod drugih partija.


SI. 2. ´Detalji rušenja stabla


Osim toga poduzeće nastoji mehanizirati
izvoz drvne masevi zato se nabavljaju
traktori. Nastojanje poduzeća da osigura
dobru opremu i remont naišao je na punu
podršku cijelog kolektiva i organa upravljanja,
što svakako daje garancije za uspjeh
toga poduhvata.«


Zatim je drug inž. Slavko Horvatinović,
direktor za; šumarstvo, upoznao učesnike
sa propozicijama takmičenja, izborom linija,
određivanje -manipulativnog osoblja
za primanje izrađenog drvnog materijala,
dolaskom do linije, objavljivanjem početka
i završetka takmičenja.


Ubrzo je došla do izražaja vještina pri
rukovanju ´motornim pilama, efikasnom
iskoirišćavainju svakog poteza, različita organizacija
kod pripreme stabla za sječu,
različiti način keglovanja (odstranjivanja
žiliišta), kresanje porušenog stabla pilom
i sjekirom ili samo pilom, raskrajanje stabla
u trupce i izrada ogrjeva;. Svaka partija
je primijenila svoj način rada. Neke
patije su puno vremena gubile na čisto
ručnom keglovanju, neke su se snašlo
O´brezujući žilište horizontalno pilom, a zatim
vertikalno keglovanje obavili sjekirom
i to potpuno efikasno-U pravljenju