DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Sigurno je, da nije dovoljno samo nabaviti
dovoljan broj pila, već je potrebno
obučiti i osigurati dovoljan broj kvalificiranih
motorista i osigurati kontinuiranu
nabavu rezervnih dijelova. No baš tu u
»živoj sili« od koje zavisi najveći dio uspjeha
mehanizacije sječe i izađe, mi još
uvijek nismo učinili sve što smo mogliUnatoič
brojno održanim seminarima za
obuku radnika u rukovanju motornim pilama,
te raznim oblicima organizacije rada
i nagrađivanja sjekača motorista, nije
postignut potpun uspjeh. Različiti sistemi
nagrađivanja i stimuliranja radnika nisu
dovoljno efikasni. Potrebno je pronaći
i stabilizirati jedan sistem, ikoji bi dao
potpunu garanciju za stalnu zainteresiranost
radnika za rad sa motornim pilama
i za povećanje produktivnosti rada. U cilju
pronalaženja tog sistema, koji bi osigurao
povećanje produktivnosti rada i boljeg
korišćenja mehanizacije u fazi sječe i izrade,
svakako spada i organiziranje takmičenja
sjekača motorista1.


Poznato je, da je održano: I. Savezno
takmičenje šumskih radnika sjekača na
Blegu 1963. godine u raznim disciplinama
tema takmičenja unutar pojedinih šumar


skih gospodarstava i kombinata, na kojima
bi se izmjerile snage unutar poduzeća
između najboljih motorista i različitih
tipova pila, ocijenio kvalitet rada, dao poticaj
šumskim radnicima sjlekačima, da
još više prigrle motorne pile i da sagledaju
svoju perspektivu samo u zajednici s
tim novim oruđem, a samim tim povećaju
produktivnost rada.


Jedno takvo takmičenje uspješno je
organizirao Kombinat »Spačva« Vinkovci


12. II 1964- g. na svom pogonu Šumarija
Lipovac, šuima Dubovica, odjel 12 — čista
sječa hrasta starosti Oko 80 godina,
tlo bez korova i podrasta.
2. Način takmičenja
Na temelju odobrenja Upravnog odbora
Kombinata »Spačva« Vinkovci organizirano
je takmičenje motornim pilama za
10 radničkih partija iz 9 šumarija i Ispostave
MiikanO´Vci.


U takmičenju su učestvovale najbolje
radničke partije od 4 radnika i 1 manipulanta.
(Tipovi pila vidljivi u niže donesenim
tabelama).


U cilju organiziranja, praćenja i ocjenjivanja
takmičenja, oformljena je struč


Si. 1. tag. D. Tonković otvara takmičenje u prisustvu
gen. dir. ine. Đ. Martinovića.


sa ručnim i motornim alatom i da je u na komisija u koju su ušli: inž. Dragan
pripremi II Savezno takmičenje na Bleđu Tonkoivić, inž. Đuro Babogredac, inž. Dra1964.
godine. No osim ove v1"!´0 značajne go Beđula, inž- Tomo Lucarić, inž. Slavko
manifestacije, korisno je organizirati i in-Horvatinović, Nedić Ivan.