DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 59     <-- 59 -->        PDF

čito sadanjih sekcija za uređivanje šuma. Sto se tiče šumskih gospodarstava,
ona su privredne organizacije, kojima se nemože izvana propisivati nikakva
organizacijska šema za vršenje bilo koje njihove djelatnosti, jer je to stvar
njihovog organa upravljanja i podešavanja specifičnim prilikama i potrebama.
Stoga i ovaj referat sa čitavim nizom izloženih varijanata treba i shvatiti,
samo kao pomoć i sugestiju šumskim gospodarstvima i sadanjoj službi za
uređivanje šuma, za lakše rješavanje ove problematike u okviru svojih vlasti


tih specifičnosti i potreba.


ci´aopćenja


ŠIRENJE RĐE NA ALEPSpKOM BORU
U ISTRI


Prof. dr J. KIŠPATIC u svom napisu
»Poijav rđe na aleps´koim boru u Istri«
(Šum. list Zageb broj 1-3/1959.) vrlo je
cjelovito obradio bolest koja se je u to
vrijeme zapazila na području Šumarije
Labin.


U međuvremenu bolest se je raširila po
čitavoj Istri.


Na području Šumskog gospodarstva Buzet,
Šumarije Buje bolest je zapažena na
svim kulturama bora starih 4-10 godina
koje su podignute pošumljavainjiima. Interesantno
je što se bolest zapala satno na
vrsti Pinus halepensis var. brutia, a to
su mješovite kulture (P. hal- var. brutia,


P.
nigra, P. Pinaster i dr.).
Današnja minimalna iskustva ma suzbijanju
bolesti ne raju nikakvu garanciju
za sprečavanje širenja zaraze, a još manje
na njenom uništenju. Bojim se da bi sa
samom mjerom odstranjivanja i spaljivanja
zaraženih stabala, odnosno zaraženih
dijelova stabala, u doglednoj´: budućnosti
uništili sav desetogodišnji, skupi i društvu
neprocjenjivo vrijedan rad kojeg su postigli
šumari u Istri.
U maju ove godine na izvjesnom broju
stabala vršili smo spaljivanje zaraženih
mjesta prije otvaranja peridija sa benzinskim
plamenom iz obične let-lampe i ecidije
se nisu pojavljivale na površini a vjero
vatno ni širile nia zaraženim mjestima
stabala. To je vlastita pretpostavka, neprovjerena,
koja traži odgovor, kao i još
mnoga nerazjašnjena pitanja. Na primjer:
da li se sa čišćenjima borovih kultura
(veća prozraka i manja vlažnost), koja se
provode i nužno je da se provode, smanjuju
optimalni uslovi za opstanak bolesti,
ili tom mjerom., stvarajući otvorene
rane na stablima, pogodujemo širenju i
razvoju bolesti itd.


Siguiran sam da će naši stručnjaci uskoro
dati odgovor i uputstva.
Vujević Ivica, šum. tehničar
ŠG Buzet, Šumarija Buje


INTEGRACIJA U ŠUMARSTVU ZA
PODRUČJE DALMACIJE


U eri integracije u našoj društvenoj
privredi i pasivno šumarstvo Dalmacije
bilo je u ovom pravcu otpočelo nešto da
radi. Sadašnja organizacija šumarstva na
tom području bazira se na osnovama na
kojima počiva šumarstvo šumovitih i financijski
aktivnih područja tj. na osnovama
samoizdržavanja.


Princip samoizdražvanja ove grane naše
privrede na ´Kršu pojačao je i u redovima
same struke ionalko već postojeće
raznolikosti u načinu čuvanja i upravljanja
onog skromnog što tamo posjedujemo.


U Dalmaciji danas postoji sedam šumoprivrednih
poduzeća, (šumskih gospodarstava).
Dobar dio ovih šumskih gospodarstava
je u granicama ranijih šumarija s
razlikom što se pogoršalo stanje u organizacijskom
i stručno-fcadrovsikorn pogledu.
Radi potkrjepe ovog navodi se kao
primjer stanje kod bivših šumarija: Knin,
Drniš i Šibenik. Kod nekih od njih bila su
angažirana i po dva šumarska inženjera
i po više tehničara, a danas kada ove šumarije
posluju kao šumska gospodarstva
broj stručnjaka je daleko manji, tako da
u tim gospodarstvima sada radi samo po
jedan šumarski inženjer i po jedan tehničar,
a šumsko gospodarstvo u Kninu
iako je imalo satno jednog jedinog šumarskog
tehničara i njega je još odavna otpustilo
kao »višak« radne snage,, iako bi ovo
gospodarstvo po današnjoj organizaciji
svoga poslovanja ne samo moglo, nego i


333