DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 58     <-- 58 -->        PDF

je onda neovisno projektiranje gospodarske osnove od jedne i druge još jedini
garant objektivnosti sastava gospodarske osnove, a posebno određivanje sječi
vog etata u njoj.


Još jedan momenat opravdava predloženo odvajanje projektantskih poslova
iz operativne funkcije službe uređivanja šuma kod šumskih gospodarstava.
U perspektivi možda bi moglo doći do predavanja izvjesnih kompleksa
šuma u gravitacijskim područjima na upravljanje pojedinim tvornicama, poljoprivrednim
dobrima i sličnim organizacijama. Ovakve organizacije teško bi
u svom sastavu mogle organizirati svoju službu uređivanja šuma. Ako ne bi
postojale posebne projektne organizacije iz djelatnosti uređivanja šuma (ili
takvi posebni samostalni servisi u šumskim gospodarstvima) za ove organizacije
praktično ne bi bilo mogućnosti za sastav i reviziju gospodarske osnove
za njima pripojene šume. Takve organizacije nužno bi bile upućivane na traženje
ovakvih usluga izvan svoje organizacije. Najviše što bi mogle imati u
svom djelokrugu jest operativni dio službe uređivanja šuma za realizaciju
gospodarske osnove i praćenje te realizacije, dok projektantski dio poslova
službe uređivanja šuma takve organizacije ne bi imale interesa zbog malog
obima posla, pomanjkanja odgovarajućeg instrumentarija i stručnih kadrova
za takav posao. Kod ovakvog izlaganja o perspektivnoj ulozi i mjestu službe
uređivanja šuma u šumskoj privredi, potrebno je i ovakve momente razmotriti,
koji mogu nastupiti, te službu uređivanja šuma tako podesiti da može
uspješno djelovati i u ovakvim slučajevima.


VII. Zaključak
Postoji naravno još varijanti za organizaciju službe uređivanja šuma i izvan
šumskih gospodarstava. Kao što je ovdje razmotrena alternativa za uključivanje
službe uređivanja šuma u šumska gospodarstva na ovaj ih onaj način
potrebno je prije donošenja odluke razmotriti sve moguće varijante sa njihovim
pozitivnim i negativnim stranama.


Pored ovdje iznesenih općenitih razloga, pojedina šumska gospodarstva
imadu i svoje specifičnosti u tom pogledu, naročito gdje u jednom kotaru postoji
više šumskih gospodarstava. Na području kotareva Rijeka i Pula djeluje
jedna sekcija za uređivanje šuma za 3 šumska gospodarstva, dok sama šumska
gopodarstva osim referada za uređivanje šuma ne zahvaćaju dublje u ovu
službu. Uključenje ovakvih sekcija u 3 šumska gospodarstva predstavlja specifičan
problem za ovo područje, kao i za još nekoliko kotara u našoj republici.
Podjelom službe uređivanja šuma na operativni dio u šumskim gospodarstvima
i projektantski dio izvan šumskog gospodarstva lakše bi se riješili i ovakvi
slučajevi.


Iz prednjeg izlaganja konstatira se:


1.
Služba uređivanja šuma potrebna je svakom šumskom gospodarstvu,
2.
Službu uređivanja šuma treba preorijentirati na novi način rada u
šumarskoj operativi i
3.
Službu uređivanja šuma može se podij eliti na operativni dio u šumskom
gospodarstvu, a poslove projektiranja odvojiti.
Na kraju, treba čitav niz ovdje izloženih varijanata za uključivanje službe
uređivanja šuma u šumskom gospodarstvu shvatiti samo kao sugestiju za
lakše i pravilnije rješenje pitanja daljeg rada i uloge uređivanja šuma, naro