DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 56     <-- 56 -->        PDF

posla, stručni kadar ovakvih biroa tada bi vršio poslove iz koje druge djelatnosti
i na taj način ostvarivao svoj planirani bruto produkt.


Možda bi poneko veće šumsko gospodarstvo moglo i samo riješiti pitanje
biroa osnivanjem ovakvog biroa unutar šumskog gospodarstva kao samostalnog
pogana, koji bi takve poslove vršio kao servisne usluge, kako za svoje vlastito
gospodarstvo tako i za susjedna šumska gospodarstva — koja takav servis
ne bi imala. Ovakav način rješavanja ovog pitanja u sistemu samostalnih
ekonomskih jedinica i plaćanja po učinku, vrlo dobro bi se uklopio u šumska
gospodarstva, koja bi za takvo rješenje imala zadovoljavajuću opremu, instrumentarij
i stručni kadar. No isto takav samostalni biro u sastavu Poslovnog
udruženja ili kao privredno poduzeće, kao što je prije izloženo ne bi trebalo
biti ništa lošije rješenje, jer im je u jednom i drugom slučaju, sadržaj rada
i način poslovanja potpuno isti.


Stoga se u ovom izlaganju smatra kao najpogodnija prvo izložena alternativa
sa posebnom službom uređivanja šuma u šumskim gospodarstvima —
taksacijom kao tehničkim dijelom operative — a dosadanji njezini projektantski
poslovi da pređu u nadležnost za to određenih biroa ili servisa.


VI. Negativne strane starog načina rada službe uređivanja šuma
unutar privredne organizacije šumskog gospodarstva
Preostaje naravno i po mnogim mišljenjima opravdana alternativa, da
šumska gospodarstva treba da imaju svoj odjel za uređivanje šuma, koji je
po svojoj organizacijskoj formi i sadržaju rada isti kao i u ranijim, administrativnim
šumskim gospodarstvima ih sadanjim, još postojećim sekcijama.
Ovakva mišljenja podržavaju stav da je sadržaj rada službe uređivanja šuma
bio i ostao gospodarske osnove sa određivanjem sječivog etata i kontrolom
izvršenih sječa.


Međutim, šumsko gospodarstvo nije više administrativna ustanova, već
privredna organizacija. Služba uređivanja šuma mora u novim uvjetima djelovati
kao dio privredne organizacije i u tom smislu preorijentirati svoj sadržaj
rada za izvršenje privrednog plana poduzeća. Samo projektiranje i kontrola
realizacije tog projekta prestaje biti samo sebi svrha i predstavlja ostatak
starog, administrativnog upravljanja u privredi, čime bi se odjel za uređivanje
šuma izdvojio od ostalih sektora šumskog gospodarstva, koji djeluju po principu
privrednog računa. On bi na taj način u izvjesnom vidu čak zadirao
i u nadležnost šumarske inspekcije.


Izradi gospodarskih osnova po službi uređivanja šuma unutar odjela za
uređivanje šuma šumskog gospodarstva stoji i prigovor, koji ima i prilično
poravdanje. Ako samo šumsko gospodarstvo po svojem vlastitom stručnom aparatu
projektira gospodarsku osnovu i određuje svječivi etat, a kao privredna
ogranizacija vrši i sječu ovog etata, o čemu ovise u krajnjoj liniji i prihodi
samog šumskog gospodarstva, postoji bojazan od tendencije same privredne
organizacije za neopravdanim povišenjem sječivog etata. Kako je i kontrola
realizacije gospodarske osnove izvršenih sječa u ovom slučaju u nadležnosti
vlastite službe uređivanja šuma, to postoji bojazan i za slabljenjem takve kontrole
i na taj način stvaranje mogućnosti za prekoračenje sječivog etata.


U slučaju kombinata — poljoprivredno-šumarskih gospodarstava ili šumskoindustrijskih
kombinata (sa drv. industrijom) ova opasnost se još potencira,


330