DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 54     <-- 54 -->        PDF

rativne planove šumskog gospodarstva i prati realizaciju pazeći, da se operativa
pridržava ciljeva gospodarenja po vežećim gospodarskim osnovama.


Organi službe uređivanja šuma u šumskom gospodarstvu izrađuju razne
gospodarske nacrte za potrebe svoje operative, unose u takve nacrte nove
objekte i gospodarske pr om jene. Vrše sve operativne poslove iz djelokruga
uređivanja šuma, koji ne spadaju u djelokrug projektiranja ili istraživačke
službe.


Iz naprijed pobrojanih primjera vidljivo je, da funkcija odjela ili referade
uređivanja šuma u šumskom gospodarstvu predstavlja niz važnih operativnih
poslova službe uređivanja šuma, koji treba da se rješavaju unutar šumskog
gospodarstva. No iz ovog izlaganja vidljivo je i to, da po gore izloženom sadržaju
rada to nije isti sadržaj rada sadanjih sekcija za uređivanje šuma. Iz
nadležnosti službe uređivanja šuma u šumskom gospodarstvu izdvojeni su poslovi
projektiranja, a ostavljeni samo njeni operativni poslovi, koji treba da se
za svako šumsko gospodarstvo rješavaju unutar gospodarstva po njegovim
organima.


Na ovaj način bi se služba uređivanja šuma u šumskim gospodarstvima
oslobodila čisto tehničkog dijela poslova uređivanja šuma, koji može raditi
posebna projektna organizacija, a pretvorila u stvarno operativno tehničko
rukovodstvo odnosno saradnika, oslobođena onih poslova koji i tako ne spadaju
u operativu. Ona bi se tada preorijentirala na čitso operativne poslove u
zacrtavanju privrednog plana šumskog gospodarstva sa svim varijantama za
bržu i veću proizvodnju i rukovodeći realizacijom plana pretvorila bi se u najaktivniji
dio operative privredne organizacje. Ako se tome još doda i praćenje
realizacije gospodarske osnove — odnosno privrednog plana šumskog gospodarstva
— dakle još i njena kontrolna funkcija — onda se dobiva nova služba
uređivanja šuma u privrednoj organizaciji, ne samo po formi, nego i po kvaliteti.
Takva služba uređivanja šuma imala bi stalno pred očima samo zadatke
operative, te bi nastojala u svim pravcima pronalaziti rentabilnija, dinamičnija
i savremena rješenja za izvršenje tih zadataka. Ona bi u šumskom gospodarstvima
preuzela i poslove t. zv. biroa za unapređenje proizvodnje, ali sa
proširenim djelovanjem i u samoj operativi, čiji bi ona bila najaktivniji dio.


Na ovaj način, po našem mišljenju, s obzirom na izloženi sadržaj rada,
odjel ili referada uređivanja šuma u šumskom gospodarstvu dobio bi svoje
pravo mjesto i funkciju uz tačno određene poslove, koji po svojoj važnosti ne
zaostaju za poslovima ostale operative u šumskom gospodarstvu.


Možda nije nepotrebno, da se kod ovako zacrtane uloge službe uređivanja
šuma u šumskotm gospodarstvu spomene i opravdan prigovor, da važnost referade
ili odjela za uređivanje šuma ne bi trebalo u šumskom gospodarstvu
toliko forsirati, da se pređe u drugi ekstrem, pa da se ta referada ili odjel
pretvori u neku komandu ostaloj operativi u šumskom gospodarstvu, samo na
osnovu njegove funkcije razrađivanja općih smjernica gospodarskih osnova,
koju je često potrebno i revidirati u skladu sa ciljevima intenzivnog gospodarenja.
Stoga se ponegdje zastupa i mišljenje, da bi služba uređivanja šuma
uključena kao referada u uzgojnom sektoru šumskog gospodarstva mogla da
sa uspjehom izvršava sve naprijed pobrojene operativne poslove uređivanja
šuma — suzbivši time tendenciju razvoja u pravcu nekog komandiranja ostaloj
operativi — već samo pružanje pomoći u radu svoje operative u pravcu što