DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 53     <-- 53 -->        PDF

4. Naročito bi važnu funkciju imao šef službe uređivanja šuma u poljoprivredno-
šumskim gospodarstvima, gdje će često na nekim terenima doći u
pitanje ekonomičnost daljeg uzgoja neke šumske sastojine, s obzirom na vrstu
drveta i kvalitet i njeno pretvaranje u drugu vrst kulture, čak i u poljoprivrednu
proizvodnju. Ovdje bi šef službe uiređivanja šuma u šumskom gospodarstvu,
kao najodgovorniji faktor za praćenje realizacije određenih smjernica
i propisa važeće gospodarske osnove, štitio u prvom redu pravilnost i poštivanje
propisa gospodarske osnove, a u opravdanim slučajevima za njihovu
izmjenu sudjelovao u analizi naučne i ^ekonomske dokumentacije sa poljoprivrednom
i šumarskom operativom. Dokumentiranu potrebu izmjene propisa
gospodarske osnove šef službe uređivanja šuma predlaže putem revizije gospodarske
osnove ili sastava nove u odgovarajuće privredne planove poljoprivrednošumskog
gospodarstva radi izvršenja putem operative.
5. Kod formiranja državnih uzgojnih ili takvih društvenih lovišta, šef
službe uređivanja šuma treba u okviru općih propisa gospodarske osnove sudjelovati
sa svojim mišljenjima kod takve odluke za područje svojeg šumskog
gospodarstva. U određenim slučajevima može stanovita vrsta ih broj divljači
ozbiljno ugroziti daljnji uzgoj ili samo pomlađivanje sastojine. Lovna operativa
imade u takvim slučajevima pred očima svoju vlastitu ekonomičnost i
perspektivu, koja se često ne podudara sa ekonomičnošću uzgoja šumskih
sastojina na istim površinama. Sef službe uređivanja šuma i u ovom slučaju
kao najodgovorniji faktor za praćenje pridržavanja propisa važeće gospodarske
osnove u šumskom gospodarstvu, analizira zajedno sa lovnom operativom
cilj i način lovnog gospodarenja i usklađuje ga sa propisima važeće gospodarske
osnove, te na taj način osigurava predviđenu proizvodnju drveta po kvaliteti
i kvantiteti na površinama, koje su ujedno predviđene i za lovnu proizvodnju.
6. Šef službe uređivanja šuma u šumskom gospodarstvu, koji se može po
organizacijskoj šemi zvati taksator, tehnički rukovodilac, šef odjela za uređivanje
šuma ili referent za uređivanje šuma, koordinira sve radove uređivanja
šuma na području cijelog gospodarstva kod svih područnih šumarija. U okviru
raspoloživih financijskih sredstava po privrednom planu šumskog gospodarstva,
šef službe uređivanja šuma određuje prioritet i količinu radova na području
pojedinih šumarija i gospodarskih jedinica, sklapa odnosne ugovore
sa izvađačkim organizacijama za reviziju i izradu novih gospodarskih osnova,
za radove na reambulaciji međa, za radove na inventarizaciji, utvrđivanju
prirasta, izrade raznih vrsta investicijskih programa i slično.
On nastupa na terenu kao organ jedne od ugovornih strana iz sklopljenih
ugovora, s obzirom da šumarije nemaju status pravne osobe, te kontrolira
izvedbu ovih radova po uvjetima iz sklopljenih ugovora.


Šef službe uređivanja šuma pored toga sakuplja sve podatke o radovima
na uređivanju šuma na realizaciji gospodarskih osnova uključivši uzgojne
radove i količine izvršenih sječa od ostalih sektora operative — te daje podatke


o tome statističkoj službi i drugim određenim organima i ustanovama. Sudjeluje
u izvedbi analiza zajedno sa operativom gospodarstva o potrebi i ekonomičnosti
gradnje šumskih komunikacija i zgrada, šumskih žičara i drugih
objekata, gdje su podaci iz gospodarskih osnova o drvnom fondu i sječivom
etatu od prioritetne važnosti. On u svakom slučaju nastupa kao razrađivao
općih smjernica gospodarskih osnova kod unošenja konkretnih zadataka u ope