DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 52     <-- 52 -->        PDF

njem nekvalitetnih stabala, sječom stabala određenih dimenzija i slično) uz
osiguranje prirodnog pomlađivanja ili unošenjem sadnog materijala na određene
površine, onda je za rukovođenje ovakvim zahvatima najpozvaniji šef službe
uređivanja šuma u šumskom gospodarstvu. Kod čistih operativaca, počem od
upravitelja šumarije, šefa uzgoja i šefa eksploatacije u šumskom gospodarstvu
mogu u mnogim slučajevima kod izbora sječine prevladati razni subjektivni
momenti (otvorenost šume ili obratno, bliže relacije izvlačenja i prevoza, konjunktura
određenog sortimenta ili dimenzija stabala, potreba i mogućnost pošumljavanja
sječive površine i dr.)


U takvim slučajevima glavnu ulogu u šumskom gospodarstvu ima šef
službe uređivanja šuma, koji neovisan od operative, ali u uskoj saradnji sa
njome u istom poduzeću, objektivnije realizira općenite propise gospodarske
osnove u konkretnim slučajevima ili sa nadležnim projektantima - sastavljačima
gospodarske osnove u ili izvan šumskog gospodarstva korigira dosadan ju gospodarsku
osnovu po sadanjem uzgojnom stanju sastojine na realan mogući
etat u skladu sa zacrtanim ciljevima gospodarenja.


2. Kod provedbe propisa gospodarske osnove o izvršenju uzgojnih radova,
koji također ne mogu-biti precizirani za određeni dulji vremenski period trajanja
važnosti gospodarske osnove, šef službe uređivanja šuma u šumskom
gospodarstvu prati sa svojom operativom stanje šumskih površina, na kojima
treba vršiti uzgojne radove. On proučava konkretni objekt i kod izvođenja
radova u suradnji sa operativom određuje primjenu najnovijih dostignuća
šumarske nauke i ekonomike (priprema tla nakon analize, način rada, izbora
vrste i kvalitete sadnog materijala i drugo) vodeći računa da to sve bude u
skladu sa novom dinamičnijom i većom proizvodnjom drveta u šumarstvu.
Sa ovom i ovakvom ulogom šefa službe uređivanja šuma u šumskom
gospodarstvu nije postavljena tvrdnja, da upravitelj šumarije ili šef uzgoja u
šumskom gospodarstvu nisu dovoljno stručni da oni sami donose ovakve odluke
iM da ih oni ne trebaju donositi. Međutim, oni su jedan i drugi potpuni operativci,
koji u množini i složenosti ostalih zadataka jednostavno ne stignu
vršiti prethodne analize konkretnog objekta radi donošenja najpravilnijih
odluka s obzirom na određene ciljeve gospodarenja. Zbog toga se često plan
u potpunosti izvrši, ali kvalitet radova ili sadnog materijala ne zadovoljava,
a ni krajnji cilj gospodarenja nije zadovoljen.


Ovdje šef službe uređivanja šuma u šumskom gospodarstvu može aktivno
pomoći svojoj operativi i spriječiti svaku, pa i nenamjernu nestručnost i neekonomičnost
samo za volju izvršenja planskih količina radova.


3. U jednodobnim šumama kada gospodarska osnova propisuje ophodnju
neke sastojine (kestena, hrasta, bora i si.) za 40,. 60 ili više godina, može
unutar toga roka ih roka važnosti gospodarske osnove, u ekonomici šumskog
gospodarstva nastati niz momenata, koji bi uvjetovali izmjenu načina i cilja
gospodarenja sa konkretnim sastojinama. Može nastati momenat konjunkture
sječe već u 20 godini ophodnje za kemijsko korištenje drveta ili mehaničko
iskorišćavanje kojeg drugog sortimenta takvih dimenzija niske ophodnje. Mogu
osim konjunkture nastati i takve potrebe zajednice.
Ovakve pojave bi u šumskom gospodarstvu pratio i analizirao šef službe
uređivanja šuma, signalizirao o tome svojoj operativi i za takve zahvate predlagao
reviziju gospodarske osnove ih unošenje takvih smjernica gospodarenja
u novu gospodarsku osnovu.