DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 51     <-- 51 -->        PDF

IV. Podjela poslova realizacije od poslova
projekta gospodarskih osnova
Služba uređivanja šuma ili taksacija može pojačati svoju ulogu u šumskom
gospodarstvu i pretvoriti se u pravi instrumenat rukovodioca proizvodnje
u tehničkom smislu vezivanjem neposredno uz direktora poduzeća. Ovo je
moguće, ako bi šema šumskog gospodarstva bila tako postavljena, da »uži štab«
direktora predstavljaju u pravilu rukovodioci općeg sektora, taksacije, komercijale
i računovodstva, u kojem slučaju bi taksacija mogla i rukovoditi proizvodnjom
po neposrednim direktivama glavnog direktora poduzeća. U tom
slučaju bi taksacija u gospodarstvu morala izmijeniti svoju djelatnost, jer
projektirati i rukovoditi izvedbom projekta niti je moguće, a niti sa pravnog
gledišta nije ispravno. Ako bi u šumskom gospodarstvu djelovala ovakva taksacija,
onda bi se otvorilo pitanje projektiranja gospodarske osnove po posebnim
biroima, koji bi u pravilu djelovali van organizacije šumskih gospodarstava
i bavili se samo izradom tehničkog dijela ili u potpunosti gospodarske osnove.


Međutim nije bitno, da šumska gospodarstva provedu u potpunosti ovakvu
zamišljenu funkciju službe uređivanja šuma — ili taksacija — unutar šumskog
gospodarstva. Ona isto tako dobro može funkcionirati i kao odjel ili referada
za uređivanje šuma unutar tehničkog sektora gospodarstva pod rukovodsvom
direktora ili šefa uzgojne referade, a možda još i najelastičnije kao samostalni
odjel u šumskom gospodarstvu.


Možda imade nekih prednosti prije izložena varijanta, po kojoj bi taksator
preuzeo ulogu i tehničkog rukovodioca poduzeća, spojio svoju funkciju postavljanja
i praćenja realizacije privrednih planova šumskog gospodarstva u
okviru gospodarske osnove sa funkcijama operativnog aparata šumskog gospodarstva
u jedinstveno tehničko rukovodstvo. Ali stoji i opravdani prigovor
ovoj organizacijskoj šemi, da je to preširoka funkcija po obimu posla i njihovoj
dinamičnosti, te da bi takvo jedinstveno vođenje svih ovih poslova išlo na
uštrb ih određene funkcije službe uređivanja šuma u šumskom gospodarstvu
ih samoj operativi. Međutim, to je stvar ocjene.


Međutim, već sada je potpuno jasno da u svakoj organizacijskoj formi
unutar šumskog gospodarstva služba uređivanja šuma u šumskom gospodarstvu
ima veliku važnost za određenu vrstu t. zv. operativnih poslova kod realizacije
gospodarske osnove, zbog kojih šumsko gospodarstvo treba u svom sastavu
imati odjel ili najmanje referadu za uređivanje šuma. Da bi se imalo uvida
koji su to t. zv. operativni poslovi službe uređivanja šuma u šumskom gospodarstvu,
koji se moraju ili trebaju rješavati unutar šumskog gospodarstva,
navodi se niže nekoliko primjera:


1. Kod određivanja smjernice gospodarenja u prebornim šumama, gospodarska
osnova određuje samo općenito direktive za sječu etata i pomlađivanja
— regeneraciju — šuma na širokom području šumskih predjela i gospodarske
jedinice.
Budući da se situacija u prebornoj šumi stalno mijenja sa sječom tako
reći svakog stabla, to je izbor sječina unutar propisanog etata i roka važnosti
gospodarske osnove slobodan i treba biti imperativno podešen uzgojnom stanju
sastojine. Ako se šumsko gospodarenje po privrednoj organizaciji još i ´usmjerava
na povećanje etata iznad propisa dosadanje gospodarske osnove gdje i
kada to sastojinske prilike dozvoljavaju, (načinom grupimienih sječa, uklanja


325