DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 50     <-- 50 -->        PDF

stoje realne mogućnosti za iznalaženje rješenja u razbijanju poslovične statike
u izvjesnim oblicima šumske proizvodnje za dinamičniju i ekonomičniju proizvodnju
u skladu sa općim privrednim napretkom. Odijeljeno od poslova instituta
u općenitom smislu, služba uređivanja šuma u šumskim gospodarstvima
trebala bi postati ona, koja to odmah neposredno rješava za svaki konkretni
slučaj i primjenjuje u operativi. Ona će na taj način, prateći zadatke operative
i realizaciju postavljenih planova, a na osnovu savremenih naučnih dostignuća
i vlastitih iskustava, u svojoj proizvodnoj organizaciji lako ustanoviti i
izračunati, da li u nekom konkretnom slučaju postojeća prirodna šuma svojim
daljnjim uzgojem garantira privrednoj organizaciji najveću rentabilnost ili
najveću, ali često i najbržu produkciju određenog asortimana drvne mase. Ako
konkretan slučaj ne zadovoljava ove postavke, onda će služba uređivanja šuma


— taksacija — predložiti i rukovoditi se u svojoj operativi novim, boljim rješenjem,
bilo u okviru privrednog plana poduzeća za kraći, a kod projektiranja
gospodarske osnove za dulji vremenski period.
Kod šumskih gospodarstava koja su dosada službu uređivanja šuma
već uključila u poduzeće -— situacija u tom pogledu je različita.


Najviše gospodarstava jednostavno je sekciju pripojilo gospodarstvu kao
posebni odjel za uređivanje šuma, izjednačivši je u rangu sa ostalim odjelima
u šumskom gospodarstvu, a ponegdje još i podređenu tehničkom sektoru poduzeća.
Ovdje je sekcija — odnosno odjel za uređivanje šuma — zadržala i prijašnju
formu rada — baveći se uglavnom izradom gospodarskih osnova i evidencijom
izvršenih sječa. Stara org. forma, iako u novoj sredini — privrednoj
organizaciji — nužno je po sili inercije zadržala staru formu rada.


Samo nekoliko šumskih gospodarstava koja imaju u svom sastavu službu
uređivanja šuma, pokazuju tendenciju da i org. formom dadu službi uređivanja
šuma — ili kratko taksaciji — pravu ulogu u privrednoj organizaciji.
Jedno šumsko gospodarstvo je uključilo službu uređivanja šuma zajedno sa
planom i analizom u jedan sektor, no kod ovakve kombinacije može se postaviti
primjedba da projektiranje i planiranje nije ista disciplina. Služba uređivanja
šuma zadržala je svoj prvenstveni zadatak da izrađuje gospodarsku
osnovu — dakle da projektira — a godišnji i višegodišnji planovi u šumarstvu
imadu za bazu već gotov projekt — odnosno gospodarsku osnovu. To su svakako
dvije odvojene stvari.


No pravilnom podjelom rada i u takvoj organizaciji, taksacija dobiva
svoju pravilnu ulogu u operativi, sudjeluje u dinamici proizvodnog procesa,
lako kopira i primjenjuje neposredna iskustva iz proizvodnje u izradi elaborata
gospodarskih osnova za dulji ili planova za kraći vremenski period. Taksacija
na taj način sudjeluje u razradi savremenih metoda za bržu i veću proizvodnost
u šumarstvu sa operativnim aparatom šumskog gospodarstva, kojeg
je i ona dio, te na taj način i u svom djelokrugu rada usvaja ovakva načela
proizvodnje.


Uporedo sa operativom, taksacija se pretvara u krajnjoj liniji u idejnog
začetnika ekonomičnije, brže i veće proizvodnje u šumarstvu, a kod realizacije
postavljenog zadatka predstavlja stalnu stručnu pomoć i na kraju registrira
realizaciju osnova — te sa rezultatom koristi se u daljnjem radu. Taksacija
na taj način gotovo i sama sudjeluje kod realizacije svojeg projekta, koji je
time solidnije zacrtan i izrađen uz sudjelovanje operative.