DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 5     <-- 5 -->        PDF

2.
Krajnji nepovoljni klimatski uslovi za poljoprivredne kulture i potrebe velikih
investicija za rentabilnu i sigurnu proljoprivrednu proizvodnju.
3.
Pomanjkanje poljoprivrednih obradivih površina uslijed degradacije tla.
4.
Industrijska nerazvijenost većine mediteranskih zemalja.
5.
Ekstenzivno stočarstvo sitnom stokom iskorišćuje putem ispaše i brsta teško
pristupnu krmu koja se na drugi način vrlo teško dade iskoristiti.
*) Stat. God. FNRJ 1961.


6. U strukturi troškova proizvodnje ekstenzivnog stočarstva sitnom stokom,
troškovi za nabavku stočne hrane općenito su neuporedivo mnogo niži nego
kod stajskog stočarstva, gdje ovi troškovi čine često i do 80% uikupnih troškova.
Odnos između broja ovaca i koza u ukupnom broju sitne stoke u raznim
mediteranskim zemljama je različit i ovisi o raznim faktorima, pored ostalih
i o datim prirodnim uslovima: visoko planinski pašnjaci i prostrane obešumljene
površine "uslovljuju razvoj ovčarstva, dok velike površine šikara i degradiranih
šuma razvoj kozarstva. U Tabeli br. 1. dan je ukupni broj stoke mediteranskih
zemalja i struktura u procentima. Takva struktura je znatnim dijelom
posljedica načina ishrane. Neselekcionirana koza je specijalizirana vrsta šikara
i degradiranih šuma, dok je ovca vrsta travnjaka i kamenjara. I ovca se može
djelomično hraniti brstom šumskih vrsta, ali joj je potrebna dopunska ishrana
sijenom, dok koza može kao uzdržnu i proizvodnu hranu iskoristiti i sami brst.
Koza je zadržala te osobine od svojih divljih predaka blagodareći neprekidnom
slobodnom životu.


Tab. 1.
Ukupan broj sitne stoke mediteranskih zemalja i njegova struktura u procentima
Oko 1956/57. god.*


Ukupan broj sitne Ovaca Koza
Zemlja stoke u 000 komada »/o Vo


Turska 44.460 63 - 37
Sirija 6.440 73 27
Libanon 530 15 85
Irak 13.000 77 23
Egipat 2.000 62 38
Libija 2.220 50 50
Tunis 4.350 70 30
Alžir 9.560 67 33
Maroko 26.800 60 40
Portugal 4.300 83 17
Španija 31.200 81 19
Italija* 11.725 83 19
Jugoslavija 10.820 98 2
Albanija** 2.400 62 38
Grčka 14.170 65 35
Bugarska** 9.753 91 9


* Prema stanju 1954. god.
** Prema stanju iz 1939. god. 1 Mediterraneau Development Project FAO, 1955.
Calendario Atlante Agostini 1942. Rapport FAO (SCH) 60/6.