DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 49     <-- 49 -->        PDF

II. Uklapanje sadanje službe uređivanja šuma
u šumsko gospodarstvo
Jedan od načina za rješavanje pravog mjesta i uloge službe uređivanja
šuma jest njezino uklapanje u šumsko gospodarstvo. Njezina uloga u privrednoj
organizaciji šumarske operative u nekim svojim poslovima vanredno je
važna i neosporno potrebna operativi. Ako se stvar tako postavi, onda je bez
diskusije služba uređivanja šuma potrebna svakom šumskom gospodarstvu,
dok su dosadanje pojedine sekcije djelovale u pravilu na području od više
šumskih gospodarstava.


S obzirom na ovu činjenicu, nije jednostavan prijelaz sadanjih sekcija u
svako šumsko gospodarstvo, jer u tom slučaju treba na više mjesta iz sadanjih
sjedišta sekcija dijeliti opremu i kadar na više strana i u nova mjesta. Lako
je uočiti teškoću u provedbi ovog cijepanja, u kom slučaju instrumentarija i
ostala oprema sekcije nigdje ne bi zadovoljila potrebe isto takvog kompletnog
načina rada u svakom pojedinom gospodarstvu. Rtanje diobe stručnog kadra
jest još teža stvar, jer ga već ni sada nijedna sekcija nema dovoljno, a osim
toga sa premještajem i preseljenjem ljudi treba rješavati i njihovo stambeno
pitanje. To u većini slučajeva ne uspijeva uopće ili ne dovoljno brzo. Potpuno
je jasno, da bi gospodarstva, gdje je takav slučaj, morala iz vlastitih izvora
kompletirati nedovoljan instrumentarij i opremu, a možda regrutirati i nove
kadrove za svoju službu uređivanja šuma. Kraj toga valja pretpostaviti, da
i u slučaju da cijela sekcija pripadne jednom gospodartsvu, ne možemo očekivati
da će nam sav kompletni kadar sekcije prijeći u gospodarstvo, što je
i normalno kod svake reorganizacije. Iz ovoga izlazi, da bi u početku rada
službe uređivanja šuma unutar šumskog gospodarstva bilo svakako početnih
slabosti u opremi i kadrovima. No to samo ne bi bilo dovoljan razlog, da se
služba uređivanja šuma ne uključi u šumsko gospodarstvo. Ove početne slabosti
bi svako gospodartsvo svladalo u kraćem ili duljem periodu, već prema
svojim specifičnostima i mogućnostima.


Kakvu bi organizacijsku šemu koje šumsko gospodarstvo primijenilo za
svoju službu uređivanja šuma prilično je važno, jer o tome ovisi njena operativnost,
koju se kod teze uključivanja u šumsko gospodarstvo baš toliko
naglašava.


III. Nova operativna funkcija službe uređivanja šuma
u šumskom gospodarstvu
Šumarstvo kao privredna grana ima određenu perspektivu da u narednih
20 godina poveća proizvodnju drvne mase na dvostruku količinu od sadašnje,
jer tako rastu i nacionalne potrebe industrije i široke potrošnje za zacrtani
nivo životnog standarda u tom vremenskom periodu. U protivnom, šumarstvo
bi postalo kočnica ovakvog privrednog napretka i povišenja životnog standarda.


Šumarstvo treba stoga kidati sa zastarjelim metodala stoljetne konzervativne
proizvodnje, što nije tako lako s obzirom na specifičan i dugi proizvodni
proces u šumskoj proizvodnji. Treba pronalaziti nova rješenja za povećanje
produktivnosti postojećih prirodnih šuma i stvaranje brzorastućih kultura i
plantaža. Treba pronalaziti općenito i za svaki konkretni slučaj posebno najbolje
rješenje za ubrzanje i povećanje proizvodnje drveta. Unatoč činjenici da
izvjesni prirodni zakoni uslovljavaju dugi proizvodni proces u šumarstvu, po


323