DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 47     <-- 47 -->        PDF

QSllale Steuerte teme


ORGANIZACIJA SLUŽBE UREĐIVANJA SUMA
U NOVIM UVJETIMA INTENZIVNE I NAPREDNE
ŠUMSKE PRIVREDE


Ing. MATOTA IVO


t


UVOD


Napis u Šumarskom listu br. 3-4/64. ing Drage Majera »Da li revizija ili
obnova šumsko-privrednih osnova« samo je ponovo započeo stalno aktulenu
temu o mjestu i ulozi službe uređivanja šuma u novim uslovima intenzivne i
napredne šumske privrede. Posljednje savjetovanje u okviru godišnje skupštine
Saveza šumarskih društava Hrvatske krajem mjeseca lipnja u Karlovcu


o temi povećanja sječivog etata u postojećim šumama, ponovo je stavljeno u
prvi plan pitanje sprovođenja sadanjih — važećih šumsko-privrednih, gospodarskih
osnova, a sa time je i usko povezana rasprava o mjestu i ulozi službe
uređivanja šuma u ovakvim, novim uslovima.
Želeći doprinijeti rješavanju ove vanredno važne aktuelne problematike,
niže navedeno izlaganje obrađuje jednu varijantu o mjestu i ulozu službe uređivanja
šuma, sa dijelom poslova ih kompletne, u okviru privredne organizacije
šumskog gospodarstva. Poželjno je, da se nađe još stručnjaka, koji bi
iznošenjem još i novih varijanti za rješavanje ove aktuelne problematike, pripomogli
najboljem i najpraktičnijem rješenju o mjestu i ulozi vanredno važne
službe uređivanja šuma.


I. Razvoj i sadanja organizacija službe uređivanja šuma
u odnosu na šumska gospodarstva
Osnivanjem šumskih gospodarstava u toku 1960. godine sa statusom privredne
organizacije, bitno se izmijenila sveukupna struktura organizacije šumarske
službe u našoj republici. S tim u vezi nužno se mijenja karakter i
značaj ostalih šumarskih službi, ustanova i poduzeća, koji vrše pomoćne djelatnosti
uz šumarsku operativu. To je u prvom redu služba uređivanja šuma,
koja po svojoj projektantskoj i kontrolnoj funkciji spada među najvažnije
pomoćne službe šumarske operative, a često je i njen nerazdvojni dio.


Baš taj prilično nejasni ali naglašeni dvojaki mornenat službe uređivanja
šuma uzrokom je, da se i ona u novim uvjetima šumarske operative našla na
raskrsnici u traženju čim elastičnijeg prilagođivanja novonastaloj situacija i
još veće važnosti i potrebe za njezinim uslugama šumarskoj operativi. Pojavilo
se normalno, logično i sasvim aktuelno pitanje: »Gdje je mjesto službi uređivanja
šuma u šumskoj privredi«? Karakter njezine djelatnosti omogućava
postavljanje dviju teza, kojima se može jednako opravdati njezino uključivanje
u operativu, kao i strogo naglašenu njezinu nezavisnost od te iste
operative«.


S obzirom, da je za zadatak ovog napisa uzeta obrada varijante o uključivanju
kompletne službe uređivanja šuma ili samo stanovitog dijela poslova


321