DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Ovdje je plan. javor šireg rasprostaranjenja u pojasu širine preko 1,5 km,
gdje dolazi zajednički sa gorskim javorom. Ovdje su stabla dobrih tehničkih
svojstava, dok su idući prema rubu šume (odjel 21d — »Radovića Snježnica«)
stabla slabog uzrasta.


— Slijedeće nalazište gdje se stabla ove vrste nalaze u manjim grupama
je Runjeva glavica (odjeli 231 26a), dok se idući dalje prema mjestu Pođi i
zapadno od kote Bundos u sastojinama preovlađuje gorski javor.
Idući od Bundosa preko Vranovine do iza Sljemena gdje, je u sastojinama
jače zastupljena smrča, planinski javor se nalazi opet pojedinačno kao odrasla
stabla.


U predjelu ispod Sljemena (odjeli 35b, 37a, 38a) nalazi se planinski javor
u grupama. Tako na pr. u odjelu 35b učešće vrsta javora iznosi 20 m3/ha od
ukupno 407 m3/ha. Pored planinskog ovdje se nalazi i gorski javor sa učešćem
oko 50% u odnosu na planinski javor.


Slijedeće veće nalazište planinskog javora je Planinica (odjel 38c). gdje se
ova vrsta nalazi u sastojini sa učešćem od 0,07%, jela sa 0,30%, bukva sa 0,63%.
Ovdje se planinski javor nalazi do gornjeg ruba šume prema planinskim pašnjacima
do nadmorske visine 1760 m i to kao zakržljala i slabo odrasla stabla.


Učešće u drvnoj masi ovdje iznosi 13 m3/ha, od ukupne zalihe 183 m3/ha.
Od Planinice prema sjeveru nije dalje praćeno rasprostiranje planinskog
javora (radovi na uređivanju šuma nastavljaju se u 1964. god.) dok se idući
prema jugu njegova nalazišta završavaju ispod kote Šišman.


— Na koncu treba istaknuti da bi bilo potrebno prilikom provođenja sječa
u ovoj gospodarskoj jedinici zaštititi odraslije primjerke planinskog javora
radi stvaranja boljih uslova za prirodno podmla divan je, jer se u sastojinama
vrlo rijetko nailazi na podmladäk ove vrste.
LITERATURA


1) Ćurić R.: Nova nalazišta planinskog javora (A. heldreichii Orph) na planini Jahorini
kod Sarajeva. Narodni šumar 9—10/1960 god.
2/ Fukarek P.: Podaci o raširenju planinskog javora (A. heldreichii Boiss) u BiH i
susjednim krajevima. Godišnjak Biološkog instituta u Sarajevu. Sv. I 1948 god.
3) Em H.: Nekoliko novih podataka o planinskom javoru (A. heldreichii Orph) u


Makedoniji. Godišnjak Biološkog instituta u Sarajevu. Sv. 1—2/1952 god.
4) Posebni uređajni elaborat za G. J. »Živa Bundos« (rukopis).
5) Mikinčić V.: Geološka karta FNR Jugoslavije. Beograd, 1953 god.
6) Lukas Đ.: Orografija BiH i sistematska razdioba ilirskog gorskog kraja na geolo


škoj osnovi. Glasnik Zemaljskog muzeja u BiH, XI, 1899 god.
7) Grupa autora: Pedološka karta Jugoslavije sa komentarom. Beograd, 1959 god.
8) Ćirić M.: Pedologija za šumare. Beograd, 1962 god.
9) Stefanović V.: Tipologija šuma. Sarajevo, 1963 god.


Habitats of Sycamore Maple (Acer Heldreichii Orph.) on the north-eastern
slopes of Mt. Golija (in the SR of Montenegro)
SUMMARY


There exist many contributors on the Sycamore Maple especially as regards its
habitats and areas of distribution.


On the basis of data collected during forest management on Mt. Golija the
authors treated the habitats of Sycamore Maple stretching from the summit of
Šišman to Planinica on a length of ca. 14 km., where this species occurs at altitudes
between 1280 and 1760 m.


The authors also prepared a diagrammatic map showing the habitats of Sycamore
Maple on Mt. Golija, as well as a sketch representing the area of distribution
of this tree species in Yugoslavia on the basis data from the technical literature.


320