DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Tab. br. 5


Oblik krošnje, u °/o broja stabala


Ploha dobar srednji loš


a) pod sklopom
la 23 28 49
2a 21 47 32
3a 25 61 14
4a 45 41 14
a 37 41 22
otvoru sklopa
lb 54 32 14
2b 63 29 8
3b 49 42 9
4b 31 57 12
b 19 31 50


razvijao slobodnije. Predugo zasjenjivanje, makar i uz povremeno otvaranje
sklopa, utjecao je da je mladik koncentrirao prirasni potencijal na osvajanje
viših prostora sastojine (to je jedno od važnih bioloških svojstava agresivne
bukve). Posljedica je da su se krošnje premalo ili loše razvijale, mnogo lošije
nego i u mladiku pod trajnim sklopom nadstojnih krošanja.


Dakle: da bi se krošnje dobro oblikovale, potrebno je da se mladi bukov
naraštaj razvija što više u otvorima sklopa i da se pravodobno oslobađa od
lošeg utjecaja nadstojnih susjeda. *


7. Oblik stabalnog vrha
Pod pojmom »oblik vrha stabla« smatramo pojave pravilnosti odn. nepravilnosti
stožastog građenja krošnje. Naime, kad okolina sprečava da stablo
normalno prirašćuje u visinu, razviju se široki oblici najgornjeg dijela krošnje.
Takva krošnja može razviti kišobranast oblik, čak i tanjurast, pa se ta pojava
odrazuje i na kakvoći stabla. Budući da smo tu pojavu već ranije opazili,
smatrali smo potrebnim da je istraživanjima, numeričkim podacima, dokažemo.


Podaci sakupljeni mjerenjem na navedenim plohama potvrđuju rezultate
opažanja (v. pril. tab. br. 6). Oblici vrhova stabla u mladićima pod sklopom
mnogo su lošiji nego u mladićima uzraslim u otvorima sklopa. Razmjerno
veoma velik je broj dobro oblikovanih vrhova stabala u slobodno razvijenim
mladićima.


Značajnija je i pojava da stabla bukovog mladika pod sklopom jelove
sastojine razviju nešto bolju kakvoću vrha nego pod sklopom bukovih sastojina;
razlog je toj pojavi vjerojatno što je horizontalna projekcija jeline krošnje
manja nego bukove krošnje istog promjera.


8. Odnosi kakvoće stabala po biotskim slojevima
Kad se njegovanje obavlja intenzivnije, nisu dovoljni prosjeci opće kakvoće
stabla, već je potrebno da se izvrši dublja analiza. Takva analiza može pokazati
u kojem životnom sloju ima više bolje oblikovanih stabala, pa se na te