DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 38     <-- 38 -->        PDF

U pril. tabeli br. 4 izneseni su procentualni podaci o rašljavosti stabla za
iste plohe bukovog mladika kao i u prijašnjim poglavljima.


Na temelju tih, podataka može se zaključiti da u bukovim mladićima prosječno
nema značajnih razlika u rašljavosti stabala uzraslih pod sklopom ili u
otvorima sklopa bukovih sastojina.


Tab. br. 4
Rašljavost debla, u */o broja stabala


Ploha nema 1 rašlja 2 rašlje


a) pod sklopom
la 63 37 —
2a 72 25 3
3a 58 36 6
4a 71 25 4
a 66 30 4
otvoru sklopa
lb 46 40 14
2b 86 14 —
3b 68 27 5
4b 66 33 1
b 72 24 4


Bukov mladik pod sklopom jelove sastojine u pojavi rašljavosti donekle
se razlikuje od onog u bukovim sastojinama: razmjerno je velik broj stabala
bez rašalja. Razlog toj pojavi može biti što jelove suhe grane s nadstojndih
debelih stabala ne otpadaju u komadima kao suhe grane listača nego se postepeno
razgrađuju.


Značajno je da je u skupini mladika bukove sastojine, u kojoj je izvršen
zakašnjeli konačan sijek oplodne sječe, broj stabala bez rašalja razmjerno
velik, odnosno broj stabala s rašljama razmjerno malen. Razlog toj pojavi može
biti ili manji utjecaj mrazova. ili pojačana borba za vertikalne prostore u
kojoj je postanak rašlje eliminiran većim visinskim prirastom lateralnog izbojka
koji preuzima funkciju terminalnog.


6. Oblik krošnje
Krošnja se oblikuje pod utjecajem interakcije nasljedne sklonosti i okoline.
Što mladi naraštaj ima povoljnije okolnosti za razvitak, stabla razviju
bolje krošnje, pa im je bolji rast i prirast, veća konkurentska snaga u borbi
za prostor.


Prema podacima pril. tabele br. 5, oblici krošanja mladika pod sklopom
mnogo su lošiji nego u mladiku koji se razvio u otvorima sastojine: relativno
je malen broj stabala dobrih krošanja i velik broj stabala loših krošanja u
mladiku pod sklopom.


U jelovoj sastojim, bukov mladik razvio je bolje krošnje nego u bukovim
sastojinama pod sklopom. Naprotiv, velike se razlike pokazuju kad se razmatra
mladik uzrastao pod utjecajem preduge oplodne sječe u odnosu na onaj koji se