DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 37     <-- 37 -->        PDF

U pril. tabeli br. 3 izneseni su procentualni podaci o pravnosti za skupine
mladika odraslih u sastojinskim sredinama koje su navedene u prethodnom
poglavlju u općoj kakvoći stabala.


Tab. br. 3
Pravnost debla, u ´% broja stabala


Ploha odlična dobra srednja loša pokvarena
a) pod sklopom
la 2 24 30 25 19
2a 10 57 27 5 1
3a — 19 36 29 16
4a 6 34 30 20 10
a 7 23 38 23 9
b) u otvoru sklopa
lb 15 22 37 16 10
2b 25 41 25 7 2
3b 12 29 35 18 6
4b 16 49 29 6
b 25 30 31 12 2


U skupinama koje su uzrasle pod sklopom procentualno mnogo je manji
broj odlično pravnih stabala. Skupine u otvorima sklopa imaju prosječno tri
do četiri puta više odličnih stabala nego one pod sklopom. Isto tako, ali u obratnom
smislu, postoje odnosi kakvoće što se tiče stabala pokvarene pravnosti;;
nešto manje su razlike u odnosu broja stabala loše pravnosti; ali ipak značajne,
jer pokazuju koliko je bolja kvaliteta stabala uzraslih u otvorima sklopa.
Odnosi u broju stabala dobre i srednje pravnosti u prosjeku su više-manje
podjednaki.


Dakle, nema sumnje da je pravnost stabla bukovog mladika bolja u skupinama
razvijenim u otvorima sklopa nego pod sklopom.


Interesantno je da je u jelovoj sastojini s podstojnim bukovim mladikom
procentualno veći broj stabala srednje do pokvarene pravnosti i manji broj
stabala dobre i odlične pravnosti nego u bukovim sastojinama. Ova je pojava
opažena i drugdje. Razlog toj pojavi treba tražiti u različitosti strukture i gustoće
sklopa jelovih i bukovih sastojina.


5: Rašljavost stabla
Pojava rašalja može biti posljedica genetske konstitucije. Povod stvaranju
rašalja su najviše mrazovi koji unište terminalni izbojak, te zatim njegovu
funkciju preuzmu latentni izbojci. Rašlje se mogu stvoriti i pod utjecajem zimskih
pozeba i pod utjecajem mehaničkih oštećenja kod sječe i izvlačenja drva
(naročito na pojedinačno uzraslom mladiku prebornih sastojina), zatim pod
utjecajem mokrog snijega, zaleđenih kiša i leda. Rašlje se više pojavljuju u
starijoj dobi drveća nego u mlađoj kad mladi naraštaj raste u gušćem sklopu
i tako sprečava potpun razvitak (prikrivene) rašlje, jer zbog gustog sklopa pojavljeni
krak rašlje ponajviše odumre.