DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Kakvoća mladika — općenito, u B/o broja stabala
Tab. br. 2
Ploha dobra srednja loša
a) pod sklopom
la 8 34 58
2a 9 55 36
3a 8 36 56
4a 13 60 27
a 7 53 40
b) u otvoru sklopa
lb 27 45 28
2b 30 58 12
3b 25 50 25
4b 31 50 19
b 19 47 34


Kakvoća mladika u otvoru sklopa (tab. 2, graf). Značajno
je da je procentualno više dobrih stabala u skupinama koje su više-manje
normalno oslobođene lošeg utjecaja drveća matične sastojine nego u skupini
u kojoj je izvršen zakašnjeli konačan sijek oplodne sječe. Mnogo je veći broj
stabala loše kvalitete u potiskivanoj skupini mladika nego u onima nad kojima
je sklop pravodobno bio otvoren. Stabalca pod rijetkim sklopom, u borbi za
prostor, prenaglo razvijaju široke krošnje, debljina im je razmjerno malena,
pa se nakon zakašnjelog oslobođenja ne mogu normalno razvijati. Odatle je
velik broj loših stabala, malen broj dobrih i smanjen broj stabala srednje
kvalitete.


Odnos kakvoće mladika pod sklopom i u okviru
sklop a (usporediti grafove). Veoma je značajna činjenica da je dobrih stabala
dva do tri puta procentualno više u skupinama mladika oslobođenim od
konkurencije drveća matične sastojine nego u skupinama koje se razvijaju
pod utjecajem nadzemnog i podzemnog sklopa jakog drveća. Broj loših stabala
procentualno je veći i mnogo veći u skupinama pod sklopom nego u skupinama
pod otvorima sklopa.


Prema tomu, bolji je prosječni kvalitet stabala
bukovog mladika koji se stvarao u otvorima sklopa
nego onog pod sklopom. Kod podmlađivanja bukve u području
prebornih šuma treba dakle, provoditi skupinastu oplodnu sječu, odnosno sistematski
oslobađati mladi naraštaj od konkurencije loših stabala nadstojnog
drveća.


4. Pravnost debla
Od tehničkih svojstava drveta, pravnost debla je jedno od najvažnijih.
Makar se od dobe podmlatka i mladika do dobe letvenjaka, u toku debljinskog
prirašćivanja, zakrivljenost debla može i znatno popraviti, ipak taj kriterij
kakvoće (kad se podaci kompariraju za razne mikroekološke okolnosti što ih
stvara gustoća i struktura sklopa sastojine) objektivno može odraziti dobre i
loše utjecaje raznih sredina u kojima se organizmi razvijaju.