DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 34     <-- 34 -->        PDF

stvom sklopa krošanja odraslih nadstojnih stabala suvišna; može biti i štetna,


jer onemogućuje normalan razvitak jedinki i čitavih skupina mladika.


Kolika je, stvarno, štetnost predugog zasjenjivanja, to nije istraženo. Zato


je potrebno da se — u vezi s problemom oblikovanja sastojina — ispita kakvoća


općenito i po pojedinim kriterijima kakvoće za mladik koji se nalazi pod


sklopom krošanja nadstojnih stabala i za mladik u otvorima sklopa.


1. Metodika rada
Budući da je mladik obilniji pod prorijeđenim sklopom i pod otvorima sklopa,
primjerne plohe za istraživanje kakvoće mladika izabrane su u rijetkim i progaljenim
dijelovima sastojina: uglavnom u sastojinama u kojima smo položili primjerne
plohe za istraživanje kakvoće odraslog drveća. Dvije plohe mladika, kako je već
navedeno, položene su izvan tih sastojina: jedna u jelovoj sastojini s podstojnim
slojem bukve, a druga u bukovoj sastojini u kojoj je izvršen zakašnjeli konačan
sijek skupinaste oplodne sječe u odrasloj sastojini.


Površina svake primjerne plohe bila je 30—45 m2. Površina i oblik plohe ovisili
su o površini koju zaprema istraživana skupina mladika. Sve skupine bile su gustog
obrasta i potpunog sklopa. Visina stabalaca gornjeg sloja bila je prosječno oko
1,5—2 m, a nadstojnih jedinki (nadrasta) do 2,5—3,5 m.


Po biotskom položaju, stabla su razvrstana na tri kategorije. U gornji sloj
uvrštena su stabla nadstojna i međustojna; u donji sloj, sva ostala stabla. Budući
da je u svakoj skupini mladika bilo pojedinačnog nadrasta, koji se nije mogao uvrstiti
u gornji sloj, ovakve jedinke su unesene u posebnu kategoriju.


Svako stablo ocijenjeno je kvalitativno po izgledu. Utvrđene su tri kategorije
kakvoće. U kategoriju »dobar« uvrštena su ona stabla koja su od dna do vrha bila
pravna, bez rašlje i s finim granama. U kategoriju »loš« uvrštena su ona stabla koja
su bila posve nepravna, s rašljom, koljenastim deblom, s grubim (jakim) granama i
grmolika. U kategoriju »srednji« kvalitet uvrštena su ostala stabla.


Da se potpunije odredi kakvoća stabala, na svakom su stablu posebno utvrđene
i ove pojave: pravnost debla, oblik krošnje (naročito s obzirom na kut i veličinu
grana), oblik vrha (naročito u vezi s utjecajem zasjene i mrazova) i rašljavost. Za
oblik krošnje i vrha određene su tri kategorije: dobar, srednji i loš; za pravnost
debla, s obzirom na važnost tog kriterija kakvoće stabla, pet kategorija: odličan,
dobar, srednji, loš i pokvaren; za rašljavost, tri kategorije: bez rašlje, s jednom
rašljom i s dvije rašlje.


Na taj način je znatno smanjen subjektivan utjecaj kod ocjene kvalitete. Smanjen
je taj utjecaj i tako da su po dvije plohe, parnjaci (pod sklopom i u otvoru
sklopa), položene u prosječno istom staništu i da su međusobno bile malo udaljene.


2. Odnos broja stabala po biotskim položajima
Različiti su etnološki utjecaji na mladiku stvorenom pod rijetkim sklopom
i u otvoru sklopa. Ipak, otvori nisu tako veliki da odraslo drveće krošnjama
i korijenjem ne bi utjecalo na međusobnu borbu stabala mladika za prostor,
pa se ova okolnost stvarno i odrazila na odnosu broja stabala po životnim položajima
(v. tab. br. 1).


Na temelju procentualnih podataka tabele br. 1 može se zaključiti, prije
svega, ovo: broj stabala nadrasta nešto je veći u skupini mladika pod sklopom
nego u skupini pod otvorom sklopa. Pojava se razvila zato što su pod sklopom
već ranije bile jedinke (podrast) koje su se, nakon jačeg otvaranja sklopa, razvile
u predrast; poslije obilnijeg naplođenja, predrast je dobio, u odnosu na
čitavu razvijenu skupinu mladika, položaj nadrasta.


Značajnih razlika u broju stabala gornjeg i donjeg sloja, prosječno, nema.
Bitno je kakve su razlike u kakvoći stabala nadrasta i gornjeg sloja.


308