DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 33     <-- 33 -->        PDF

KAKVOĆA BUKOVOG MLADIKA U SASTOJINAMA
DINARSKIH PLANINA


Institut za šumarska istraživanja Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


J. ŠAFAR
U novije doba sve više prodire zahtjev da se na području prebornih šuma
Hrvatske odrede racionalniji načini gospodarenja. U vezi s time jest problem
oblikovanja bukovih sastojina. U prijašnjim radovima upozorili smo da
se u prebornim oblicima tih sastojina ne može proizvoditi tako dobra
kakvoća stabala kao u raznodobnim i jednodobnim oblicima, i preporučili
skupinasto gospodarenje. Naš je institut odlučio da ispita ispravnost
te postavke. Ova je rasprava jedan od priloga rješavanju navedenog problema.
Radovi su obavljeni u okviru plana Savjeta za naučni rad Hrvatske; financirao
ih je Fond za naučni rad Hrvatske.


Istraživanja su izvršena na primjernim plohama u ovim područjima i šumskim
zajednicama: 1. Sjeverni Velebit, Fagetum montanum, 2. Srednji Velebit,
Blechno-Fagetum (prov.), 3. Risnjak, Fagetum seslerietosum, 4. Velika Kapela,
Fagetum montanum. Za utvrđivanje kakvoće izabrano je ukupno deset skupina
bukovog mladika: četiri pod sklopom krošanja u bukovim sastojinama
(la, 2a, 3a, 4a), četiri pod otvorima sklopa također u bukovim sastojinama
(lb, 2b, 3b, 4b), jedna pod sklopom pretežno čiste jelove sastojine (a), jedna
u skupini koja je bila potisnuta zbog zakašnjelog sijeka oplodne sječe bukve (b).
Podaci snimanja nalaze se u tabelama 1—7 i u crtežu.


UVOD


Mlad i narašta j razvrstavamo u dvije kategorije:


— podmladak, do visine 1,30 m iznad tla,
— mladik, od 1,30 m visine do debljine oko 10 cm pr. pr.
Obrazloženje takvom razvrstavanju dali smo god. 1958. U tom obrazloženju
navedeno je, ukratko, ovo: mladi naraštaj u dobi mladika vertikalno i
horizontalno prelazi u sve jaču borbu za osvajanje prostora; drveće se u toj dobi
života u međusobnoj borbi, snažno diferencira po biotskim položajima, tj. na stabla
nadstojna, srednjostojna i podstojna; jače je međusobno potiskivanje; brže je visinsko
prirašćivanje i brže čišćenje debla od grana.


Prema tomu, važnije je da se istraživanja mladog naraštaja provode u dobi
mladika nego u dobi podmlatka kada su stabalca nejaka, pod utjecajem raznih abiotskih
i biotskih činilaca okoline često stradavaju od »dječjih bolesti«, pa im je potrebna
zaštita.


U području Dinarida, mladik se razvija pod sklopom i pod otvorima sklopa.
U toj dobi mladom naraštaju nije potrebna zaštita; dapače, zaštita je posred