DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO SAVEZA ŠUMARSKIH DRUŠTAVA HRVATSKE


GODIŠTE 88
SRPANJ — KOLOVOZ GODINA 1964.


PROBLEMI UZGOJA KOZA U JUGOSLAVIJI


PETAR ZIANI


(Rad izrađen u Institutu za šumarska istraživanja Šumarskog fakulteta u Zagrebu)


SADRŽAJ


1. Uvod
2. Brojno stanje koza
2.1. Kretanje broja koza u Jugoslaviji
2.2 Brojno stanje koza u Jugoslaviji 1964 g.
3. Privredna uloga kozarstva u Jugoslaviji prije zabrane
3.1. Vlasništvo koza
3.2 Broj koza po km2 i 100 stanovnika
3.3 Direktne koristi od uzgoja koza
3.4 Bruto produkt od uzgoja koza
3.5. Zaključne napomene o privrednoj ulozi kozarstva
4. štetne posljedice ispaše koza
4.1. Štetne posljedice ispaše koza na vegetaciju i tlo
4.2. Štetne posljedice ispaše koza sa društvenog gledišta
5. Zabrana koza u Jugoslaviji
5.1.
Cilj zabrane i ušlo vi izvršenja
5.2. Izvršenje zabrane
5.3. Procjena rezultata zabrane
5.31. Utjecaj zabrane na šumsku vegetaciju i eroziju
5.3.2. Utjecaj zabrane na iskorištenje zemljišta
5.3.3. Utjecaj zabrane na stočnu proizvodnju
5.3.4. Utjecaj zabrane na ekonomiku sela.
6. Zaključci.
1. UVOD
U ekonomici većine mediteranskih zemalja veliki značaj ima ekstenzivno
paišnjačko gospodarstvo sa sitnom stokom, kao osnovni i dopunski izvor ishrane
stanovništva, a djelomično i kao proizvodnja za izvoz. Taj se značaj kvantitativno
ogleda:u gustoći sitne stoke na 1 km2. Većina mediteranskih zemalja imaju srednju
(30—60 kom/km2) do visoku gustoću po km2 (60—100 kom/km2);

u količini sitne stoke na 100 stanovnika. Većina zemalja ima znatnu količinu
sitne stoke na 100 stanovnika; npr. Španija i Tunis od 100—150 glava,
Grčka i Turska 150—200 glava a Libija i Maroko do 300 glava;

u procentu učešća sitne stoke u ukupnom stočnom fondu. Tabela br. 3. pokazuje,
da sitna stoka u većini mediteranskih Zemalja zauzima od 25—65%
od ukupnog stočnog fonda;