DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Broj koza u 1964. je vrlo malen da bi mogao značajnije utjecati na proizvodnju
stočarstva u Jugoslaviji. Proizvodnja kozarstva se skoro isključivo
troši u domaćinstvu.


5. 3. 4. Utjecaj zabrane na ekonomiku sela
Kozarstvo u času donošenja zakonskih odredaba o likvidaciji nije bio takav
privredni faktor, koji bi bitno utjecao na tok privrednog razvoja u Jugoslaviji
u cjelini.


likvidacijom koza nastao je izvjestan poremećaj u sitnom individualnom
seljačkom gazdinstvu nerazvijenih područja. U nekim krajevima došlo je do
zamjene koze drugim vrstama stoke naročito u predjelima jako udaljenih od
industrije i saobraćajnih sredstava. Broj ovaca je porastao u nekim krajevima
Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. No do najveće zamjene koza ovcama
došlo je u Dalmaciji, gdje je broj ovaca godine 1960. dosegao najveću poslijeratnu
cifru od 932.000 grla.


6. Sječa u kozarskim
šumama, primarni faktor regresije vegetacije kao priprema za
destruktivnu akciju koza. (Dalmacija, Bukovica). Orig.
Međutim u mnogim krškim područjima koja su obrasla gustim niskim šumama
i šikarama bijelog i crnog graba, hrasta, crnog jasena i bukve nije moglo
doći do zamjene koze ovcom jer ovca nije podesna vrsta za iskorišćenje
takvih formacija. U takvim područjima, inače industrijski nerazvijenim i udaljenim,
sa slabim saobraćajnim vezama, kotarski narodni odbori su tolerirali
izvjestan broj koza balkanske rase na slobodnoj ispaši, na površinama koje su
kamenite i na kojima je erozija odavno prestala, a koje nisu ni za kakvu drugu
rentabilniju kulturu.


Međutim u toku perioda 1961—1964: počele su se domaće a i križane koze
pojavljivati na slobodnoj ispaši i u raznim drugim krajevima primorskog i
kontinentalnog područja, u kojima se ni pod kakvim uslovima nebi smjelo
dozvoliti njihovo držanje. Njihov broj zasada istina nije velik, ali ta pojava


301