DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Šumski fond u Jugoslaviji bio je 1947. god. 774 mil. m3 a 1961. god. 955 mil.
m3 ili više za 22%. To povećanje je rezultat raznih mjera izvršenih u šumama,
kao što su: prorjeđivanje, očetinjavanje, pošumljavanje ogoljelih površina, zabrana
paše općenito a posebno zabrana paše koza. I ako zabrana koza nije
bila jedan od važnijih faktora povećanja šumskog fonda i prirasta ipak je u
izvjesnoj mjeri doprinijela tom povećanju.


5. 3. 2. Utjecaj na korišćenje zemljišta
Utjecaj zabrane koza, uz ostale mjere, odrazio se pozitivno na razne kategorije
korišeenja zemljišta:
a) u šumskoj proizvodnji, o čemu je bilo govora u prethodnoj glavi
b) u poljoprivrednoj proizvodnji: uslijed smanjenja erozije umanjio se u
izvjesnoj mjeri i destruktivni utjecaj voda na poljoprivredne kulture


c) na području akumulacijskih bazena hidrocentrala, spriječilo se njihovo
zatrpavanje. Zaštita akumulacijskih jezera hidrocentrala je od ogromne
važnosti za Jugoslaviju: Oko 80lo/o proizvedene elektroenergije otpada
na hidrocentrale, koja stalno raste. God. 1939. bilo je proizvedeno 566
mil. kWh a 1963. god. 8.028 mil. kWh hidroelektroenergije,


d) na jadranskom turističkom području uslijed zabrane koza na mnogim
površinama obnovila se šumska vegetacija i omogućilo pošumljavanje i
parkiranje uz turistička mjesta i autoputove


e) u šumama jele i smrče omogućena je prirodna obnova tih šuma.


5. 3. 3. Utjecaj na stočnu proizvodnju
Sto se tiče proizvodnje mlijeka ona je i pored likvidacije koza znatno
porasla, jer je porasla proizvodnja po jednoj kravi muzari, kako se to vidi iz
tabele br. 15.


Tab. 15
Proizvodnja mlijeka u Jugoslaviji u mil. litarai)


Godina Ukupna proizvodnja mlijeka Kravlje Ovčje i kozje


1956. 2.024 1.801 223
1957. 2.309 2.094 215
1959. 2.451 2.231 220
1960. 2.434 2.214 220
1962. 2.326 2.153 173


Stanje na tržištu mesom pokazuje porast zaklanih goveda od 1956. god.
1,388.000 grla na 1,949.000 grla 1962. g. Poremećaji u snabdijevanju goveđim
mesom poslije 1962. g. i skok cijena nastali su uslijed deficita stočne hrane i
općeg porasta cijena, a ne uslijed zabrane koza. Klanje sitne stoke ovaca
i koza palo je od 1956. g. 4,935.000 grla na 4,166.000 grla 1962. god. Taj pad
je prouzrokovan uglavnom opadanjem broja ovaca a ne koza, jer se kozje meso
malo trošilo u gradovima koji su glavni potrošači mesa. Zabrana koza je izazvala
poremećaje u snabdijevanju mesom samo u nekim nerazvijenim krajevima.