DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Ova procjena rezultata zabrane koza na šumsku vegetaciju i eroziju je
sasvim općenita. Međutim na osnovu ankete izvršene ´1964. god., mogao se
utvrditi ipak relativni stepen obnove šuma u pojedimm područjima prema
stanju prije zabrane. Rezultate te ankete dajemo u nižoj tabeli broj 14. za
područje uže Srbije i Kosovo-Metohijske oblasti:


Tab. 14.
Površina Površina
Područje područja
km2 U šuma h a
u »/e u "k
Uža Srbija i Kosovsko-
Metohijska oblast 66.855 100 2,152.439 100
Anketirana oblast 38.792 58 100 1,245.758 58 100
Stepen uspjeha obnove šuma:
Odličan 4.425 11,4 172.068 13,7
Osrednji 29.579 76,3 979.437 78,7
Stanje bez promjene
ili pogoršano 4.788 12,3 95.253 7,7


Slični su rezultati u Makedoniji, Sj. Bosni i na području Like u Hrvatskoj
dok su rezultati u Hercegovini, Crnoj Gori i Dalmaciji slabiji.


5.
Stambena kuća u jednom kozarskom području. (Dalmacija, Bukovica). Orig.
Anketa je pokazala:da zabrana koza uvijek daje bolje rezultate, ako je u isto vrijeme regulirana
sječa drveta za ogrjev i ispašu ostale stoke,

da se u kontinentalnom području Jugoslavije zahvaljujući zabrani koza
moglo pristupiti očetinjavanju degradiranih šuma i šikara u nešto većim
razmjerima.