DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 22     <-- 22 -->        PDF

erozije, povećanje broja tih koza za nas nije interesantno, jer se one drže u
štali ili na vezu. Kako se iz tabele vidi najveće povećanje apsolutno i po
km2 ostvarilo se u Kosovo-Metohijskoj oblasti. Povećanje broja koza balkanske
rase u periodu 1961—1964. nastupilo je kao posljedica privremene tolerancije
izvjesnog broja tih koza (osim u Dalmaciji, gdje su se stalno odžale u istom
broju) još i u nekim drugim krajevima krškog područja Jugosiavije: Hercegovine,
Crne Gore kao i Kosovo-Metohijske oblasti. To su nerazvijena područja
sa malim procentom obradivog zemljišta i velikom površinom niskih šuma i
šikara koje zauzimaju preko polovicu površine područja.


Povećanje broja koza balkanske rase ostvarilo se uglavnom u slijedećim
krajevima:


Tab. 11.
Kosovo-Met obi j ska oblast 12.000 komada


Hercegovina 8.400 komada
Crna Gora (Nikšić) 6.000 komada
Razni krajevi uže rbijSe 6.000 komada


Svega : 32.400 komada


ili 60% od ukupnog broja koza balkanske rase 1964. g.


Da bi se dobio bolji uvid u ekonomsku strukturu tih područja donosimo
osnovne podatke (vidi tab. 13.) za 3 općine tih područja: Obrovac u Dalmaciji,
Bileća u Hercegovini i Orlane u Kosovsko-Metohijskoj oblasti. Te općine mogu
da posluže kao reprezentanti odnosno uzorci strukture navedenih užih područja.


U tim općinama je kozarstvo odavna bilo glavni izvor prehrane stanovništva.
Međutim kako ćemo vidjeti iz tabele br. 17. ta se situacija danas već
znatno izmijenila. Iz te tabele se vide zajedničke karakteristike tih područja
kao što su:


— mali procenat obradivih poljopriv. zemljišta 5—16% od ukupne površine,
Gi´ailfcOB br. 2.
Strufctura elCfiĐTiu.»lva opatija* Obrovao.Blleea i Orlaxa prams Izvorima
prl&oaa. Jt
loo


prihodi ođ aepoljopriv
radalh döiataosü


aaoTltl prinudi i
poljoprivreda arn´OlJoprivreda
« đeiatjsAavl
prlnođl aaso od poljoprivreda


. Öbrcräo
Aj*roJ atttBosßitea Loa s^iß zxii Ja »--...-ti }*« »)