DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Tab. 10.


Vrsta stoke
Sitna stoka na
ispaši 1953.
u 000 grla
šumskoj
g-i)
l0/o
Šumska paša
u 1000 tona
sijena */B
Ovce
Koze
Ukupno :
199
621
820
23
77
100
207,25
693,84
901,09
23
77
100


i) Podaci iz Dr. B. Kraljić: »Veličina šumske ispaše u Jugoslaviji« 1960.
»Stat. Bilten i stočarstvo 1953.«


4. 2. Štetne posljedice ispaše koza sa društvenog gledišta
Sa općeg društvenog gledišta proizvodnja kozarstva dobi ja poseban aspekt:
neposredni utjecaj proizvodnje kozarstva na šumsku vegetaciju kao i njen posredni
utjecaj na režim voda uopće, a s time i na poljoprivredna zemljišta,
naselja i objekte, nesumnjivo je destruktivan i negativan, ako se ta proizvodnja
vrši na način, kako se je već vijekovima na Mediteranu i vršila tj. slobodnom,
ničim ograničenom pustopašioom, ali uvijek u zajednici sa drugim destruktivnim
faktorima: neracionalnom sječom šuma i pustopašicom ovaca.


Ako privremeno pretpostavimo, da je ispaša koza jedini uzrok opće degregacije
šuma i zemljišta kao i pojave bujica, o čemu ćemo još detaljnije raspravljati u
slijedećoj glavi, onda bi indirektni troškovi po jednoj kozi iznosili prema računima
ing. T. Nikolovskog a za područje Narodne Republike Makedonije:


A) Tekuća vrijednost šteta, godišnja tangenta šteta od erozije 4.080.—


B) Godišnja tangenta za obnovu početnog stanja:


a) pošumljavanje 250.—
b) melioracija šikara 450.—
c) uređenje bujica 300.— 1.000.—
5.080.—
Ako tome dodamo direktne rashode od: 4.073.—
9.153.—
Odbivši prihode naprijed iskazane:
Dobijemo negativnu vrijednost proizvodnje od:
6.890.—
—2.163.—


Prema tome sa društvenog gledišta neracionalna proizvodnja kozarstva
je nerentabilna, jer društvo treba da ulaže znatna sredstva za obnovu degradiranih
šuma i zaštitu tla od erozije, pojave kojima je ispaša koza i ako ne
jedini uzrok, kao što smo gore pretpostavili, ipak jedan od važnijih.


Štetan utjecaj koza uvijek u zajednici sa prekomjernom sječom drveta i
ispašom ovaca kako smo naprijed pokazali očituje se na ekonomski razvoj
putem povećanja erozije, naglog oticanja voda i uništavanja šumske vegetacije
kao izvora proizvodnje.


Prema tome treba razlikovati slijedeće štetne utjecaje tih faktora:
a) uništavanje poljoprivrednih i šumskih plodnih zemljišta sa erozijom
b) poplave poljoprivrednih zemljišta u nizinama
c) zasipavanje poljoprivrednih zemljišta u nizinama kamenjem i pijeskom
d) razaranje saobraćajnih putova, željezničkih pruga i autoputova od bujica
e) zatrpavanje akumulacijskih bazena hidrocentrala.


293