DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Koza 1. Ponikle biljke šumskih vrsta
koza potpuno pojede do
zemlje i onemogućava obnovu.
2. Sve izbojke, pupove i grančice
debele 4—5 m/m koza
potpuno pojede, a deblje
grančice ogoli, i to sve do
visine propinjanja, t. j . oko
180 cm. Međutim koza iskoIz
flore pašnjaka koza bira
biljke koje su više od ostalog
travnog pokrivača kao i
polugrmlje. Pojedinačne grmove
Paliurusa, Juniperusa
i druge koza potpuno obrsti.
risti svaku mogućnost kao
kamen, rašlje na drvetu da
se ispenje što više u potrazi
za brstom. Postojeće šumske
vrste uslijed stalnog odgrizanja
zaostaju u rastu i
poprimaju karakteristične
čun j äste oblike sa sitnim
lišćem.
3. Čestim prolazima, gaženjem
i brstom koza otvara u šikarama
na strminama posebne
prolaze (kozje staze)
koje se lako pretvaraju u
vododerine.


Ovca 1. Ponikle biljke šumskih vr-g kl. Čestim odgrizanjem i gažesta
ovca obrsti isto kao i* njem travne vegetacije nekoza.
staje sa pašnjaka čitav niz


vrsta u prvom redu legumi


2. Sve izbojke šumskih vrsta
noza. Travnjak se otvara


prizemne i vršne do 80 cm


utjecaju atmosferilija.


visine ovca brsti kao i koza,
ali za razliku od koze od-2. Čestim prolazima, gaženjem
griza samo lišće i pupove i ispašom ovca otvara na
bez grančica. strmim pašnjacima posebne


staze koje predstavljaju pr


3.
Čestim prolazima, gaževe
početke erozije.


njem i brstom ovca otvara
u šikarama na strminama 3. Ovce čupaju na pašnjacima


posebne prolaze koji se lako neke vrste koje su obično
pretvaraju u vododerine. manje vrijednosti.


4.
Uslijed prekomjerne ispaše
ovaca, na mnogim pašnjacima
naseljava se vegetacija
koja za stočarstvo nema nikakve
vrijednosti, kao npr.
Juniperus sp., Vaccinium
sp., Drypis sp. i mnoge
druge.
Ova djelatnost ovaca i koza bila je i dosada poznata svakom stručnjaku


iz ove oblasti. Postavlja se međutim pitanje: koliko je kvantitativno učešće pojedinih
vrsta stoke i direktno čovjeka u procesu denudacije i degradacije jednog
degradiranog područja i koje mjesto oni zauzimaju u tom procesu. Ovo je