DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Prema tome uzrok nestajanju šuma i postanku degradiranih površina Mediterana
treba tražiti u analizi privredne djelatnosti pašnjačkog gazdinstva sitnom
stokom.


U svakoj mediteranskoj zemlji postoji određeni procenat sitne stoke ovaca
i koza, kojima se uvijek pridružuje izvjestan broj krupne stoke (iz razloga
kojega smo naprijed spomenuli). Prema tome i ovca kao i svaka stoka mora da
ima udjela u procesu degradacije. Ako ispitamo areale ishrane pojedinih vrsta
stoke onda se može utvrditi slijedeće (ispitano na području Dalmacije):


1.
Otvorene degradirane šume ovce i koze, često i goveda u zajedničkom
stadu
2.
Otvorene šikare i niske šume ovce i koze, često i goveda u zajedničkom
stadu
3.
Zatvorne šikare bjeloga graba ili
makije koza
4.
Šikare i niske šume na kamenitim
površinama koza
5.
Rijetki šibljaci: paliuretumi, juniperetumi
i drugo ovce i koze u zajedničkom stadu
6.
Ciste kamenjare svih tipova bez
šumske vegetacije ovce i goveda
7. Gusti šibljaci
koza
8.
Visokoplaninski pašnjaci iznad gornje
granice šuma ovce i goveda
U gornjem pregledu, tipovi vegatacije 1—7 koji služe kao baza za ishranu
pojedinim vrstama stoke nisu ništa drugo nego intermediarni degradacijski
stadiji u jednom procesu regresije vegetacije i degradacije tla, koji je obično
počeo u jednoj klimatogenoj šumskoj zajednici, a završava se sa čistim kamenim
supstratima bez vegetacije ih erodiranim površinama u pokretu također
bez vegetacije. Površine na kojima se danas ovca i koza zajednički ishranjuju
razvojem regresije vegetacije i napredovanjem degradacije tla konačno će iskorištavati
samo ovca. Jedino na visokoplaninskim pašnjacima iznad gornje granice
šuma (tip 8) dolazi redovito samo ovca ili sa govedima. Ovca ne može
jedino fizički da nastupi na jako kamenitim krševitim površinama. Iz gornjega
slijedi, da se koza i ovca u svom destruktivnom, a i privrednom djelovanju
dopunjuju aktuelno u zajedničkom stadu na odgovarajuće obraslim šumskim
površinama, a historijski sukcesivno na goletima i kamenjarima (izuzev visokoplaninske
pašnjake) na kojima je nakon likvidacije zajedničkog stada ostala,
uslijed nestajanja krmne baze za kozu, samo ovca. Zajedničko stado ovaca,
koza i goveda, uvijek se nužno formira na određenom stepenu degradacije
šumske vegetacije i koje najintenzivnije, ali i najneracionalnije iskorištava
travni i šumski pokrivač.


Međutim proces regresije vegetacije u prirodnom arealu šuma nije počeo
djelovanjem ni koze ni ovce. Koza i ovca su mogle jedino da onemoguće pri