DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 13     <-- 13 -->        PDF

1.
proizvodnja kozarstva čini osnovni pretežni dio dohotka jednog seoskog
domaćinstva. Dopunski izvori dohotka: primitivno ratarstvo i sezonski
ih povremeni rad u industriji;
2.
proizvodnja kozarstva je dopunski dio proizvodnje ovčarstva koje je
osnovno. Ostali dopunski izvori dohotka: primitivno ratarstvo i sezonski
ih povremeni rad u industriji;
3.
proizvodnja kozarstva čini dopunski dio poljoprivredne proizvodnje,
ostali dopunski dijelovi mogu biti: ovčarstvo i rad u industriji;
3. Posljednja faza regresije šum. vegetacije i intenzivne degradacije tla kao posljedica
prekomjerne ispaše zajedničkog stada koza i ovaca. (Dalmacija, Bukovica). Orig
4.
proizvodnja kozarstva čini dopunski dio nepoljoprivrednih izvora prihoda
u industriji i drugim djelatnostima.
Navedenei tipovi strukture dohotka domaćinstva prikazani su šematski na
slijedećim grafikonima:


Grafikon br. 1.
Tipovi struktur« ««Ijaciln douciut««« kos»r«cla podxuoja


iaduatrija iadiiatri ja industrijo pol joprvr
poljoprif. poljopti». otcara no oTcaratTo
OTcarstvo kozaratvo kozeretvo koüarptTo


industrija
kosarstio oTČaretfo poijopri»


i


nepoijopr.
dal a tucati