DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 12     <-- 12 -->        PDF

b) Proizvodi koji se redovno ne prodaju


— đubreta 220 kg X 10.— Din 2.200.—
Osim tih redovnih godišnjih prihoda dolaze i povremeni prihodi od prodaje
odraslih koza i njihovih koža:
1 odrasla koza prema težini . . . . . . . Din 7 — 10.000.—


Rashodi koje vlasnik izdaje u gotovom po 1 kozi na području Sjeverne Dalmacije:


— Taksa šum. upravi za ispašu i brst .. . . . Din 200.—
— Porezi prema katastarskom čistom prihodu
.. . „ 160.—
— Sol
.´ „ 600.—
— Općinska
taksa , 100.—
Sveg a Din 1.060.—
Potrebnu radnu snagu za čuvanje stada na paši, spremanje krme za zimsku
ishranu, muženje i striženje, njega i održavanje stada i transport proizvoda
na cijelom kraškom području Jugoslavije redovno daje samo domaćinstvo. Za
te poslove se nikad ne uzima plaćena radna snaga.


Nema sumnje da je proizvodnja kozarstva pod tim uslovima u područjima
koja su dovoljno obrasla sa listopadnim niskim šumama i šikarama za vlasnika
od znatne koristi. To se može ocijeniti i po tome što znatan broj naselja jadranskog
krškog područja naročito onih sa slabijim saobraćajnim vezama traže
dozvole za držanje koza.


3. 4. Bruto produkt od uzgoja koza
Bruto produkt posebno za proizvodnju kozarstva u Jugoslaviji nije statistički
iskazan. On je sadržan u bruto produktu poljoprivredne odnosno stočarske
proizvodnje.


Privredna uloga kozarstva u Jugoslaviji prije zabrane mogla bi se ocijeniti
i .°a volumenom onog dijela proizvodnje sitnih individualnih proizvođača, vlasnika
kozjih stada, koji dolazi na tržište. Međutim, od nemale je važnosti u
ekonomici jednog područja i onaj dio proizvodnje kojega troši samo .domaćinstvo.
Taj odnos je vrlo teško dati, jer u toj oblasti ne postoje detaljni podaci.
U statističkim iskazima zaklane stoke, koze se obično iskazuju skupa s ovcama.
Radi orijentacije navodimo podatke iz St. god. 1960. prema kojemu je prosječno
od 1952. do 1960. u Jugoslaviji bilo godišnje zaklano 4,952 mil. ovaca i koza,
od toga na klaonicama 1,865 mil. grla. Međutim, to ne znači, da je razlika bila
potrošenea u domaćinstvu, jer se sitna stoka u znatnoj količini klala i kod
samih mesara, dakle na tržištu. Na tržište je dolazila znatna količina kozjeg
mlijeka: prosječno u periodu 1930/39 oko 191 mil. lit. ili 10% od ukupne količine,
dok je u periodu 1957/1960 dolazilo svega 17 mil. lit. ili 0,7%.


U 1964. g. kod brojnog stanja koza od 108.000 glava proizvodnja mlijeka
iznosi oko 70 mil. lit., a proizvodnja jaradi oko 120.000 komada.


3. 5. Zaključne napomene o privrednoj ulozi kozarstva
Utjecaj uzgoja koza na privredu sela u Jugoslaviji prije zabrane može se
kategorizirati po učešću kojega je imala proizvodnja kozarstva u ukupnoj proizvodnji
jednog seoskog domaćinstva. Sa tog gledišta mogu se u Jugoslaviji razlikovati
slijedeći tipovi seljačkih domaćinstava: